Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat de MCID, în data de 26.07.2021 pentru încadrarea în posturile contractuale vacante

 

 

Selecția dosarelor: 15 - 16 iulie 2021

 

Posturi vacante:

1. Compartiment Registratura - 1 post de referent IA

2. Compartiment Guvernanță Corporatistă - 1 post de consilier IA

3. Compartimentul Comunicare, Relații Publice și Petiții - 1 post de consilier IA

4. Direcția Generală Politici și Strategii CDI si Digitalizare - 2 posturi, consilier IA

5. Direcția Managementul Specializării Inteligente, Inovare și Transfer Tehnologic - 2 posturi, consilier IA

6. Direcția Economică, Administrativ și Resurse Umane - Serviciul Buget, Resurse Umane și Administrativ:

- 3 posturi, consilier IA,

- 2 posturi, referent IA

 

Informații privind selecția dosarelor

 

 

Nr. Crt. Număr dosar Funcția/Compartimentul pentru care candidează

Rezultatul selecției dosarelor

ADMIS / RESPINS

Motivul respingerii dosarului
1 7164 Referent IA / Compartiment Registratura Admis -
2 7194 Referent IA / Compartiment Registratura Admis -
3 7238 Referent IA / Compartiment Registratura Admis -
4 7246 Referent IA / Compartiment Registratura Admis -
5 7306 Consilier IA / Compartiment Guvernanță Corporatistă Admis -
6 7152 Consilier IA / Compartiment Comunicare, Relatii Publice și Petiții Admis -
7 7153 Consilier IA / Compartiment Comunicare, Relatii Publice și Petiții Admis -
8 7169 Consilier IA / Compartiment Comunicare, Relatii Publice și Petiții Admis -
9 7188 Consilier IA / Compartiment Comunicare, Relatii Publice și Petiții Admis -
10 7210 Consilier IA / Compartiment Comunicare, Relatii Publice și Petiții Admis -
11 7211 Consilier IA / Compartiment Comunicare, Relatii Publice și Petiții Admis -
12 7248 Consilier IA / Compartiment Comunicare, Relatii Publice și Petiții Admis -
13 7262 Consilier IA / Compartiment Comunicare, Relatii Publice și Petiții Admis -
14 7233 Consilier IA / Compartiment Comunicare, Relatii Publice și Petiții Admis -
15 7266 Consilier IA / Compartiment Comunicare, Relatii Publice și Petiții Admis -
16 7269 Consilier IA / Compartiment Comunicare, Relatii Publice și Petiții Admis -
17 7282 Consilier IA / Compartiment Comunicare, Relatii Publice și Petiții Admis -
18 7283  Consilier IA / Compartiment Comunicare, Relatii Publice și Petiții Admis -
19 7289 Consilier IA / Compartiment Comunicare, Relatii Publice și Petiții Respins  Nu a făcut dovada studiilor, conform cerințelor postului.
20 7163 Consilier IA / Direcția Generală Politici și Strategii CDI și Digitalizare Admis -
21 7187 Consilier IA / Direcția Generală Politici și Strategii CDI și Digitalizare Admis -
22 7232 Consilier IA / Direcția Generală Politici și Strategii CDI și Digitalizare Admis -
23 7239 Consilier IA / Direcția Generală Politici și Strategii CDI și Digitalizare Admis -
24 7247 Consilier IA / Direcția Generală Politici și Strategii CDI și Digitalizare Admis -
25 7261 Consilier IA / Direcția Generală Politici și Strategii CDI și Digitalizare Admis -
26 7314 Consilier IA / Direcția Generală Politici și Strategii CDI și Digitalizare Admis -
27 7162 Consilier IA / Direcția Managementul Specializării Inteligente, Inovare și Transfer Tehnologic Admis -
28 7186 Consilier IA / Direcția Managementul Specializării Inteligente, Inovare și Transfer Tehnologic Admis -
29 7209 Consilier IA / Direcția Managementul Specializării Inteligente, Inovare și Transfer Tehnologic Admis -
30 7237 Consilier IA / Direcția Managementul Specializării Inteligente, Inovare și Transfer Tehnologic Admis -
31 7242 Consilier IA / Direcția Managementul Specializării Inteligente, Inovare și Transfer Tehnologic Admis -
32 7270 Consilier IA / Direcția Managementul Specializării Inteligente, Inovare și Transfer Tehnologic Admis -
33 7288 Consilier IA / Direcția Managementul Specializării Inteligente, Inovare și Transfer Tehnologic Admis -
34 7294 Consilier IA / Direcția Managementul Specializării Inteligente, Inovare și Transfer Tehnologic Admis -
35 7307 Consilier IA / Direcția Managementul Specializării Inteligente, Inovare și Transfer Tehnologic Admis -
36 7315 Consilier IA / Direcția Managementul Specializării Inteligente, Inovare și Transfer Tehnologic Admis -
37 7158 Consilier IA / Direcția Economică, Administrativ și Resurse Umane - Serv. Buget, Resurse Umane și Administrativ Admis -
38 7165 Consilier IA / Direcția Economică, Administrativ și Resurse Umane - Serv. Buget, Resurse Umane și Administrativ Admis -
39 7207 Consilier IA / Direcția Economică, Administrativ și Resurse Umane - Serv. Buget, Resurse Umane și Administrativ Admis -
40 7212 Consilier IA / Direcția Economică, Administrativ și Resurse Umane - Serv. Buget, Resurse Umane și Administrativ Admis -
41 7240 Consilier IA / Direcția Economică, Administrativ și Resurse Umane - Serv. Buget, Resurse Umane și Administrativ Respins  Nu sunt întrunite condițiile de vechime
42 7236 Consilier IA / Direcția Economică, Administrativ și Resurse Umane - Serv. Buget, Resurse Umane și Administrativ Admis -
43 7260 Consilier IA / Direcția Economică, Administrativ și Resurse Umane - Serv. Buget, Resurse Umane și Administrativ Admis -
44 7241 Consilier IA / Direcția Economică, Administrativ și Resurse Umane - Serv. Buget, Resurse Umane și Administrativ Admis -
45 7284 Consilier IA / Direcția Economică, Administrativ și Resurse Umane - Serv. Buget, Resurse Umane și Administrativ Admis -
46 7286 Consilier IA / Direcția Economică, Administrativ și Resurse Umane - Serv. Buget, Resurse Umane și Administrativ Admis -
47 7275 Consilier IA / Direcția Economică, Administrativ și Resurse Umane - Serv. Buget, Resurse Umane și Administrativ Admis -
48 7287 Consilier IA / Direcția Economică, Administrativ și Resurse Umane - Serv. Buget, Resurse Umane și Administrativ Admis -
49 7311 Consilier IA / Direcția Economică, Administrativ și Resurse Umane - Serv. Buget, Resurse Umane și Administrativ Admis -
50 7159 Referent IA / Direcția Economică, Administrativ și Resurse Umane - Serv. Buget, Resurse Umane și Administrativ Admis -
51 7208 Referent IA / Direcția Economică, Administrativ și Resurse Umane - Serv. Buget, Resurse Umane și Administrativ Admis -
52 7215 Referent IA / Direcția Economică, Administrativ și Resurse Umane - Serv. Buget, Resurse Umane și Administrativ Retras  Cererea nr. / 16.07.2021
53 7247.1 Referent IA / Direcția Economică, Administrativ și Resurse Umane - Serv. Buget, Resurse Umane și Administrativ Admis -
54 7235 Referent IA / Direcția Economică, Administrativ și Resurse Umane - Serv. Buget, Resurse Umane și Administrativ Admis -
55 7234 Referent IA / Direcția Economică, Administrativ și Resurse Umane - Serv. Buget, Resurse Umane și Administrativ Admis -
56 7285 Referent IA / Direcția Economică, Administrativ și Resurse Umane - Serv. Buget, Resurse Umane și Administrativ Admis -
57 7312 Referent IA / Direcția Economică, Administrativ și Resurse Umane - Serv. Buget, Resurse Umane și Administrativ Admis -
58 7316 Referent IA / Direcția Economică, Administrativ și Resurse Umane - Serv. Buget, Resurse Umane și Administrativ Admis -
59 7318 Referent IA / Direcția Economică, Administrativ și Resurse Umane - Serv. Buget, Resurse Umane și Administrativ Admis -

 

Candidaţii declaraţi admişi, vor susține proba scrisă în data de 26 iulie 2021, ora 12.00, la sediul, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării Str. D.I.Mendeleev, nr. 21-25, sector 1, București.

 

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute, pot formula contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, conform art. 31 din Regulamentul privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcției contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

 

Afișat astăzi, 19 iulie 2021, la sediul Ministerului Cercetării și Inovării, Str. D.I.Mendeleev, nr. 21-25, sector 1, București.

Modificat la: 2021-07-19 10:58:00
e-Cerere 544
e-Petiție