Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID), organizează în data de 19 august 2021 concurs pentru ocuparea a 10 funcții publice de execuție vacante

 

 

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID), organizează în data de 19 august 2021 concurs pentru ocuparea a 10 funcții publice de execuție vacante, astfel:

 

 

Concurs de recrutare, 3 funcții publice de execuție:

1. Consilier, clasa studii I, grad profesional superior, Serviciul Financiar Contabilitate

2. durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;

3. data, ora şi locul sau locaţia desfăşurării probei scrise:

 • 19.08.2021, ora 12, Sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, str. I.D. Mendeleev nr. 21-25, sector 1, Bucureşti

4. condiţiile de participare (condiţiile de studii, condiţiile de vechime în specialitate şi alte condiţii specifice):

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

5. perioada de depunere a dosarelor de concurs și data afișării anunțului:

 • dosarele de concurs se depun la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului, respectiv 19.07.2021-09.08.2021.       

6. bibliografie/tematică.

 

Bibliografia:

1. Constituţia României, republicată;

2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

5. Hotărârea Guvernului nr. 371/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, cu modificarile ulterioare;

6. Legea nr. 82/1991 din 24 decembrie 1991    *** Republicată,  Legea contabilităţii, cu modificările şi completările ulterioare;

7. Legea nr. 500/2002 din 11 iulie 2002, privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

8. Ordin M.F.P. nr. 1792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;

9.Ordin M.F.P.   nr. 1917/2005 din 12 decembrie 2005 -  pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;

10.OG nr. 57/2002 din 16 august 2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările şi completările ulterioare;

11.HG nr. 134 din 16 februarie 2011, pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activităţi de cercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovării, finanţate de la bugetul de stat;

12.HG nr. 929/2014 din 21 octombrie 2014, privind aprobarea Strategiei naţionale de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014 – 2020, cu modificările şi completările ulterioare;

13.HG nr. 583/2015 din 22 iulie 2015 pentru aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru perioada 2015 - 2020 (PNCDI III), cu modificările şi completările ulterioare.

 

Tematica:

1.Drepturi, libertăţi şi îndatoriri fundamentale;

2.Autorităţile publice. Preşedintele României, Parlamentul, Guvernul şi raporturile Parlamentului cu Guvernul;

3.Atribuţiile şi deciziile Curţii Constituţionale;

4.Administraţia publică centrală de specialitate;

5.Reglementări privind funcţionarul public şi funcţia publică;

6.Norme privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirii şi combaterii incitării la ură şi discriminare;

7.Egalitatea de şanse şi tratament. Definiţii în această materie. Egalitatea de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii. Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei. Sesizări/reclamaţii privind discriminarea pe criteriul de sex;

8.Legea nr. 82/1991 din 24 decembrie 1991 *** Republicată,  Legea contabilităţii, cu modificările şi completările ulterioare;

9.Legea nr. 500/2002 din 11 iulie 2002, privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

10.Ordin M.F.P. nr. 1792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;

11.Ordin M.F.P.   nr. 1917/2005 din 12 decembrie 2005 -  pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;

12.OG nr. 57/2002 din 16 august 2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările şi completările ulterioare;

13.HG nr. 134 din 16 februarie 2011, pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activităţi de cercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovării, finanţate de la bugetul de stat;

14.HG nr. 929/2014 din 21 octombrie 2014, privind aprobarea Strategiei naţionale de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014 – 2020, cu modificările şi completările ulterioare;

15.HG nr. 583/2015 din 22 iulie 2015 pentru aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru perioada 2015 - 2020 (PNCDI III), cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

Concurs de recrutare, 1 funcție publică de execuție:

1. Consilier, clasa studii I, grad profesional debutant, Serviciul Financiar Contabilitate

2. durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;

3. data, ora şi locul sau locaţia desfăşurării probei scrise:

 • 19.08.2021, ora 12, Sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării MCID, str I.D. Mendeleev nr 21-25, sector 1, Bucuresti;

4. condiţiile de participare (condiţiile de studii):

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă

5. perioada de depunere a dosarelor de concurs și data afișării anunțului:

 • dosarele de concurs se depun la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului, respectiv 19.07.2021-09.08.2021.

6.bibliografie/tematică

 

Bibliografia:

1.Constituţia României, republicată;

2.Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;

3.Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4.Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

5.Hotărârea Guvernului nr. 371/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, cu modificarile ulterioare;

6.Legea nr. 500/2002 din 11 iulie 2002, privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

7.OG nr. 57/2002 din 16 august 2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările şi completările ulterioare;

8.HG nr. 134 din 16 februarie 2011, pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activităţi de cercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovării, finanţate de la bugetul de stat;

 

Tematica:

1.Drepturi, libertăţi şi îndatoriri fundamentale;

2.Autorităţile publice. Preşedintele României, Parlamentul, Guvernul şi raporturile Parlamentului cu Guvernul;

3.Atribuţiile şi deciziile Curţii Constituţionale;

4.Administraţia publică centrală de specialitate;

5.Reglementări privind funcţionarul public şi funcţia publică;

6.Norme privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirii şi combaterii incitării la ură şi discriminare;

7.Egalitatea de şanse şi tratament. Definiţii în această materie. Egalitatea de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii. Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei. Sesizări/reclamaţii privind discriminarea pe criteriul de sex;

8.Legea nr. 500/2002 din 11 iulie 2002, privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

9.OG nr. 57/2002 din 16 august 2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările şi completările ulterioare;

10. HG nr. 134 din 16 februarie 2011, pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activităţi de cercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovării, finanţate de la bugetul de stat.

 

 

Concurs de recrutare, 1 funcție publică de execuție:

1. Consilier, clasa studii I, grad profesional superior, Serviciul Buget, Resurse Umane si Administrativ

2. durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;

3. data, ora şi locul sau locaţia desfăşurării probei scrise:

 • 19.08.2021, ora 12, Sediul MCID, str I.D. Mendeleev nr 21-25, sector 1, Bucuresti

4. condiţiile de participare (condiţiile de studii, condiţiile de vechime):

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă
 • minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice

5. perioada de depunere a dosarelor de concurs și data afișării anunțului:

 • dosarele de concurs se depun la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului, respectiv 19.07.2021-09.08.2021.

6. bibliografie/tematică

 

Bibliografia:

1.Constituţia României, republicată;

2.Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;

3.Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4.Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

5.Hotărârea Guvernului nr. 371/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, cu modificarile ulterioare

6.Legea nr. 53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

7.Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

8.Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;

9.Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcţiilor contractuale din sectorul bugetar, cu modificările şi completările ulterioare;

10.Hotărârea Guvernului nr. 537/2004 aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;

11.Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;

12.Hotărârea Guvernului nr. 432/2004 privind dosarul profesional al funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;

13.Hotărârea Guvernului nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, cu modificările şi completările ulterioare;

14.Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările şi completările ulterioare;

15.Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 

Tematica:

1.Drepturi, libertăţi şi îndatoriri fundamentale;

2.Autorităţile publice. Preşedintele României, Parlamentul, Guvernul şi raporturile Parlamentului cu Guvernul;

3.Atribuţiile şi deciziile Curţii Constituţionale;

4.Administraţia publică centrală de specialitate;

5. Reglementări privind funcţionarul public şi funcţia publică;

6.Norme privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirii şi combaterii incitării la ură şi discriminare;

7.Egalitatea de şanse şi tratament. Definiţii în această materie. Egalitatea de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii. Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei. Sesizări/reclamaţii privind discriminarea pe criteriul de sex;

8.Reglementarea domeniului raporturilor de muncă (încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului individual de muncă), precum şi modul în care se efectuează controlul aplicării reglementărilor din domeniul raporturilor de muncă, precum şi jurisdicţia muncii;

9.Reglementarea sistemului de salarizare pentru personalul din sectorul bugetar plătit din bugetul general consolidat al statului. Elementele sistemului de salarizare a personalului din cadrul unei institutii publice, privind modul de calcul al salariilor, concediilor de odihnă precum și modul de calcul pentru indemnizațiile aferente concediilor medicale;

10.Reglementări privind raportările lunare și/sau trimestriale privind cheltuielile de personal: S1- cercetare statistică lunară privind ancheta asupra câștigurilor salariale, LV trimestrial privind ancheta locurilor de muncă vacante, D 100 – declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat, D 112- Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, a impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate;

11.Reglementarea organizării şi dezvoltării carierei funcţionarilor publici (ocupare, promovare, evaluare), principiile generale de ocupare a unui post corespunzător funcţiilor contractuale, precum şi criteriile de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;

12.Gestionarea evidentei resurselor umane, păstrarea şi completarea la zi a dosarelor de personal, proceduri de raportare în REVISAL a angajării, închiderii şi modificării contractului individual de muncă, gestionarea fişelor de post ale salariatilor;

13.Stabilirea obiectivelor, principiilor, termenilor şi condiţiilor de utilizare a procedurii electronice de acces la informaţiile şi serviciile publice şi furnizarea acestora, precum şi regulile generale de asigurare, prin mijloace electronice, a transparenţei informaţiilor şi serviciilor publice ca parte integrantă a reformei administraţiei publice;

14.Măsurile necesare punerii în aplicare a Regulamentului privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;

15. Legea nr. 227/2015 din 8 septembrie 2015, privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

Concurs de recrutare, 2 funcții publice de execuție:

1. Consilier achizitii publice, clasa studii I, grad profesional superior, Compartiment Achizitii

2. durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;

3. data, ora şi locul sau locaţia desfăşurării probei scrise:

 • 19.08.2021, ora 12, Sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, str I.D. Mendeleev nr 21-25, sector 1, Bucuresti

4. condiţiile de participare (condiţiile de studii, condiţiile de vechime în specialitate şi alte condiţii specifice):

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă - minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice
 • absolvent al unui curs de perfecţionare/specializare în achiziţii publice;

5. perioada de depunere a dosarelor de concurs și data afișării anunțului:

 • dosarele de concurs se depun la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului, respectiv 19.07.2021-09.08.2021.

6. bibliografie/tematică

 

Bibliografia:

1.Constituţia României, republicată;

2.Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;

3.Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4.Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

5.Hotărârea Guvernului nr. 371/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, cu modificarile ulterioare;

6.Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

7.Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare;

8.Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

9.Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale;

10.Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.

 

Tematica:

1.Drepturi, libertăţi şi îndatoriri fundamentale;

2.Autorităţile publice. Preşedintele României, Parlamentul, Guvernul şi raporturile Parlamentului cu Guvernul;

3.Atribuţiile şi deciziile Curţii Constituţionale;

4.Administraţia publică centrală de specialitate;

5.Reglementări privind funcţionarul public şi funcţia publică;

6.Norme privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirii şi combaterii incitării la ură şi discriminare;

7.Egalitatea de şanse şi tratament. Definiţii în această materie. Egalitatea de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii. Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei. Sesizări/reclamaţii privind discriminarea pe criteriul de sex;

8.Reglementări privind achiziţiile publice;

9.Întocmirea programului anual al achiziţiilor publice;

10.Proceduri de lucru pentru activităţile procedurale de achiziţii publice;

11.Încheierea contractelor de achiziţii de bunuri, servicii şi lucrări derulate la nivelul Biroului de Achiziţii Publice;

12.Desfăşurarea de proceduri pentru asigurarea respectării formalităţilor de publicitate prevăzute de lege şi elaborarea şi punerea la dispoziţie prin intermediul S.I.C.A.P./S.E.A.P. a documentaţiei corespunzătoare acestora, iar în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs.

 

 

Concurs de recrutare, 3 funcții publice de execuție:

1. Consilier juridic, grad profesional superior, Serviciul juridic

2. durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;

3. data, ora şi locul sau locaţia desfăşurării probei scrise:

 • 19.08.2021, ora 12, Sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, str I.D. Mendeleev nr 21-25, sector 1, Bucuresti

4. condiţiile de participare:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul ştiinţe juridice.
 • minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice

5. perioada de depunere a dosarelor de concurs și data afișării anunțului:

 • dosarele de concurs se depun la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului, respectiv 19.07.2021-09.08.2021.

6. bibliografie/tematică

 

Bibliografia:

1. Constituţia României, republicată;

2.Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

5. Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

6. Hotărârea Guvernului nr. 371/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, cu modificarile ulterioare;

7. Legea nr. 53/2003  - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

8. Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare, cu modificările şi completările ulterioare;

9. Legea nr. 319/2003 privind statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu modificările şi completările ulterioare;

10. Legea nr. 554/2004 – Legea contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

11. Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările şi completările ulterioare;

12. Hotărârea Guvernului nr. 583/2015 pentru aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru perioada 2015 - 2020 (PNCDI III), cu modificările şi completările ulterioare;

13. Hotărârea Guvernului nr. 1265/2004 privind aprobarea normelor metodologice privind contractarea, finanţarea, monitorizarea şi evaluarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare şi a acţiunilor cuprinse în Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare, cu modificările şi completările ulterioare;

14. Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice.

 

Tematica:

1. Drepturi, libertăţi şi îndatoriri fundamentale;

2. Autorităţile publice. Preşedintele României, Parlamentul, Guvernul şi raporturile Parlamentului cu Guvernul;

3. Atribuţiile şi deciziile Curţii Constituţionale;

4. Administraţia publică centrală de specialitate;

5. Reglementări privind funcţionarul public şi funcţia publică;

6. Norme privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirii şi combaterii incitării la ură şi discriminare;

7. Egalitatea de şanse şi tratament. Definiţii în această materie. Egalitatea de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii. Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei. Sesizări/reclamaţii privind discriminarea pe criteriul de sex;

8. Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificarile și completările ulterioare;

9. Hotărârea Guvernului nr. 371/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, cu modificarile ulterioare;

10. Legea nr. 53/2003  - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

11. Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare, cu modificările şi completările ulterioare;

12. Legea nr. 319/2003 privind statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu modificările şi completările ulterioare;

13. Legea nr. 554/2004 – Legea contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

14. Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările şi completările ulterioare;

15. Hotărârea Guvernului nr. 583/2015 pentru aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru perioada 2015 - 2020 (PNCDI III), cu modificările şi completările ulterioare;

16. Hotărârea Guvernului nr. 1265/2004 privind aprobarea normelor metodologice privind contractarea, finanţarea, monitorizarea şi evaluarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare şi a acţiunilor cuprinse în Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare, cu modificările şi completările ulterioare;

17. Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice.

 

 

Documentele care compun dosarul de concurs al candidatului:

 

Conform prevederilor Art. nr. 49 din H.G.nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, în vedere participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs, care va conţine în mod obligatoriu::

 

1. Formular de înscriere la concurs (Anexa nr. 1);

2. Copia actului de identitate, sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

3. Copii ale documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copii ale documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului, dacă este cazul;

4. Copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţe care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice (model orientativ de adeverință – Anexa nr. 2);

5. Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează (Anexa nr. 3);

6. Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

7. Declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică. Sunt exceptate de la obligaţia de a face declaraţia pe propria răspundere privind calitatea de lucrător al Securităţii sau de colaborator al acesteia, persoanele care la data de 22 decembrie 1989 nu împliniseră vârsta de 16 ani (Anexa nr. 4);

8. Curriculum vitae, model european.

 

Actele prevăzute la punctele 2, 3 și 4  vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

 

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs:

 

Numele şi prenumele persoanei de contact Funcţie Adresă e_mail Număr de telefon
Verde Adrian Consilier superior adrian.verde@research.gov.ro 021.303.41.95
Marinescu Daniel Viorel Consilier principal daniel.marinescu@research.gov.ro 021.303.41.95

Modificat la: 2021-07-19 13:47:00
e-Cerere 544
e-Petiție