Rezultatul contestațiilor la interviul din data de 30.07.2021, la concursul organizat de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, pentru ocuparea posturilor contractuale de execuție vacante cu proba scrisa in 26.07.2021

 

 

Rezultatul contestațiilor la interviul din data de 30.07.2021, la concursul organizat de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării,
pentru ocuparea  posturilor contractuale de execuție vacante cu proba scrisa in 26.07.2021

 

Nr. Crt.

Nr. Dosar

Funcția/
Compartimentul pentru care candidează

Rezultatul
ADMIS / RESPINS

Motivarea Comisiei de soluționare a contestațiilor

1

7153

Compartiment Comunicare, Relatii Publice și Petiții

Admis

În urma întrunirii Comisiei de soluționare a
contestațiilor, membrii acesteia, analizând răspunsurile candidatei, au decis să acorde un punctaj de 60 puncte. Astfel, se majorează punctajul acordat de Comisia de concurs, iar contestația se admite.

 

Modificat la: 2021-08-03 15:43:00
e-Cerere 544
e-Petiție