Rezultatul probei scrise a concursului organizat de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, în data de 23 august 2021, concurs pentru ocuparea a 11 funcții publice de execuție vacante

 

 

 

Nr.crt

Funcția/ Serviciul pentru care candidează

Nr. dosar

Punctaj final al probei scrise

Rezultatul ADMIS / RESPINS

1.        

1 funcție publică de execuție Referent, clasa studii III, studii medii, grad profesional superior - Serviciul Buget, Resurse Umane şi Administrativ

7548/02.08.2021

40.67

RESPINS

7739/11.08.2021

15

RESPINS

2.        

1 funcție publică de execuție: Consilier, clasa studii I, grad profesional debutant - Compartimentul ITC

7620/05.08.2021

51.67

ADMIS

7687/10.08.2021

-

ABSENT

3.        

1 funcție publică de execuție: Consilier, clasa studii I, grad profesional superior Compartimentul ITC

-

-

Nu au fost înregistrate înscrieri

4.        

 

 

2 funcții publice de execuție: Consilier, clasa studii I, grad profesional superior Serviciul organizații internaționale și infrastructuri europene

7648/06.08.2021

 

79.67

ADMIS

7666/09.06.2021

70

ADMIS

7558/02.08.2021

14

RESPINS

7711/11.08.2021

25

RESPINS

7710/11.08.2021

6

RESPINS

7702/11.08.2021

50.67

ADMIS

5.        

2 funcții publice de execuție: Consilier, clasa studii I, grad profesional superior Corpul de Control

7704/11.08.2021

-

Candidatul a optat pentru alt post

6.        

1 funcție publică de execuție: Auditor, clasa studii I superioare Compartimentul Audit Public Intern

7699/11.08.2021

-

RESPINS

Fără aviz compartiment audit conform HG 1086/2013

7.        

2 funcții publice de execuție: Consilier, clasa studii I superioare, grad profesional superior Compartimentul Comunicare, Relaţii Publice şi Petiţii

7562/02.08.2021

23.33

RESPINS

7740/11.08.2021

60

ADMIS

7696/11.08.2021

0

RESPINS

7654/09.08.2021

76.67

ADMIS

7693/10.08.25021

63

ADMIS

7712/11.08.2021

-

Candidatul a optat pentru alt post

8.        

1 funcție publică de execuție: Consilier, clasa studii I superioare, grad profesional superior Compartimentul Relaţia cu Parlamentul

7714/11.08.2021

47.33

RESPINS

 

 

Candidații nemulțumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului la proba scrisă, la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, camera 522, sau la adresele de mail adriana.burgui@research.gov.ro, robert.buga@research.gov.ro sub sancțiunea decăderii din acest drept.

 

Modificat la: 2021-08-26 17:10:00
e-Cerere 544
e-Petiție