Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării în data de 07.09.2021

 

 

1. Unitatea de Implementare a Reformelor PSF    

  - 2 posturi contractuale de consilier afaceri europene, studii superioare, 4h/zi, debutant perioadă determinată, 2021-2025.

 

Data selecției dosarelor: 31 august 2021

 

Nr.

Crt.

Nr. dosar inscriere candidat

Funcția/

Compartimentul pentru care candidează

Rezultatul

selecției

dosarelor

Motivul respingerii

dosarului

1.

8135

Consilier Afaceri Europene – U.I.R - PSF

RESPINS

Lipsă atestat Lb.Engleză, avansat, nivel C

2.

8132

Consilier Afaceri Europene - U.I.R - PSF

ADMIS

 

3.

8123

Consilier Afaceri Europene - U.I.R - PSF

ADMIS

 

4.

8083

Consilier Afaceri Europene - U.I.R - PSF

RESPINS

Lipsă atestat Lb.Engleză, avansat, nivel C

5.

8084

Consilier Afaceri Europene - U.I.R - PSF

RESPINS

Lipsă atestat Lb.Engleză, avansat, nivel C

6.

8085

Consilier Afaceri Europene - U.I.R - PSF

ADMIS

 

7.

8102

Consilier Afaceri Europene - U.I.R - PSF

ADMIS

 

 

 

Candidaţii declaraţi admişi, vor susține proba scrisă în data de 07 septembrie 2021, ora 10.00, la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, Str. D.I.Mendeleev, nr. 21-25, sector 1, București.

 

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute, pot formula contestație în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, conform HG 286/2011, art.20, alin (2), sub sancțiunea decăderii din acest drept.

 

Afișat astăzi, 01 septembrie 2021, la sediul Ministerului Cercetării și Inovării, Str. D.I.Mendeleev, nr. 21-25, sector 1, București.

 

Modificat la: 2021-09-01 16:17:00
e-Cerere 544
e-Petiție