Rezultatul contestațiilor depuse după afișarea rezultatelor probei scrise din data de 3 septembrie 2021, pentru ocuparea a 10 posturi publice de execuție vacante în cadrul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării

 

 

Nr. Crt.

Nr. Dosar

Funcția/ Compartimentul pentru care candidează

Punctaj obținut după soluționarea contestației

Rezultatul ADMIS / RESPINS

1

8049

10 funcții publice de execuție: Consilier, clasa studii I, grad profesional superior, Serviciul Management Specializări Inteligente

28

RESPINS

2

8045

10 funcții publice de execuție: Consilier, clasa studii I, grad profesional superior, Serviciul Management Specializări Inteligente

33

RESPINS

3

7722

10 funcții publice de execuție: Consilier, clasa studii I, grad profesional superior, Serviciul Management Specializări Inteligente

8

RESPINS

 

 

*în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, numele și prenumele candidaților au fost anonimizate, fiind înlocuite cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs.

 

Modificat la: 2021-09-10 12:58:00
e-Cerere 544
e-Petiție