Programarea la interviu a candidaților admiși la proba scrisă din data de 03.09.2021, la concursul organizat de Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante

 

 

 

Nr.crt

Funcția/ Serviciul pentru care candidează

Nr. dosar

Data desfăşurării interviului

Ora desfăşurării interviului

  1.  

10 funcții publice de execuție: Consilier, clasa studii I, grad profesional superior, Serviciul Management Specializări Inteligente

 

8015

14.09.2021

12:00 – 12:30

7807

14.09.2021

12:30 – 13:00

7895

14.09.2021

13:00 – 13:30

7811

14.09.2021

13:30 – 14:00

7655

14.09.2021

14:00 – 14:30

8010

14.09.2021

14:30 – 15:00

8033

14.09.2021

15:00 – 15:30

.  

 

Sala de interviu 301, sediul Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării, situat pe strada Mendeleev, nr. 21-25, sector 1, Bucureşti

 

Criteriile de evaluare ale interviului sunt:

a) Cunoștințe teoretice și/sau abilități practice impuse de funcție;

b) Capacitatea de analiză și sinteză;

c) Motivația candidatului;

d) Comportamentul în situații de criză

e) Inițiativă și creativitate.

 

 

Punctajul maxim pentru proba interviu este de 100 de puncte. Pentru a fi declarați admiși, candidații trebuie să obțină minim 50 de puncte.

Rezultatele obținute de candidați la interviu vor fi afișate pe pagina de internet a Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării și prin afișare la sediul ministerului.

Candidații nemulțumiți vor putea face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului interviului, la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, camera 522, sau la adresa de mail robert.buga@research.gov.ro, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

 

Modificat la: 2021-09-10 14:23:00
e-Cerere 544
e-Petiție