Rezultate finale concurs angajare experţi pe perioadă determinată - proiect SIPOCA 592

 

 

Urmare a selecţiei dosarelor de concurs depuse pentru ocuparea unei poziţii de expert cu contract de antrepriză şi a 12 posturi contractuale în cadrul proiectului „Creșterea capacității sistemului CDI de a răspunde provocărilor globale. Consolidarea capacității anticipatorii de elaborare a politicilor publice bazate pe dovezi”- Cod proiect SIPOCA 592/Cod MySMIS 2014+: 127557, contract de finanțare nr. 347/16.05.2019 şi în absenţa contestaţiilor, rezultatele finale sunt următoarele:

 

 

Rezultatul evaluării dosarelor la concursul de selecție pentru ocuparea poziţiei de expert Open Science - Activitatea A4/ Subactivitatea 4.1- 1 poziție vacantă pentru o perioadă de 4 luni (estimativ 84 ore/lună)

Nr. crt.

Candidatul care a depus dosar de concurs

(număr înregistrare MCID – SIPOCA 592)

Rezultatul evaluării dosarului de concurs

Observaţii

1.

 -

 -

 -

 

 

Rezultatul evaluării dosarelor la concursul de selecție pentru ocuparea posturilor de experţi panelişti pentru analiza aplicării legislaţiei invenţiilor de serviciu - Activitatea A4/ Subactivitatea 4.2- 4 posturi vacante pentru o perioadă de o (1) lună (estimativ 42 ore/lună)

Nr. crt.

Candidatul care a depus dosar de concurs

(număr înregistrare MCID – SIPOCA 592)

Rezultatul evaluării dosarului de concurs

Observaţii

1.

255/20.08.2021

83,66 puncte

Admis

2.

261/30.08.2021

94,66 puncte

Candidatul a renunţat la post din motive de incompatibilitate.

 

 

Rezultatul evaluării dosarelor la concursul de selecție pentru ocuparea postului de expert coordonator legislaţie invenţii de serviciu şi facilităţi fiscale - Activitatea A4/ Subactivitatea 4.2 - 1 post vacant pentru o perioadă de 6 luni (estimativ 84 ore/lună)

Nr. crt.

Candidatul care a depus dosar de concurs

(număr înregistrare MCID – SIPOCA 592)

Rezultatul evaluării dosarului de concurs

Observaţii

1. 

261/30.08.2021

94,66

Admis

 

 

Rezultatul evaluării dosarelor la concursul de selecție pentru ocuparea postului de programator dezvoltare - Activitatea A16 - 1 post  vacant pentru o perioadă de 15 luni (estimativ 160 ore/lună)

Nr. crt.

Candidatul care a depus dosar de concurs

(număr înregistrare MCID – SIPOCA 592)

Rezultatul evaluării dosarului de concurs

Observaţii

1.

262/02.09.2021

75 puncte

Admis

 

 

Rezultatul evaluării dosarelor la concursul de selecție pentru ocuparea postului de asistent programator dezvoltare modulară- Activitatea A16 - 1 post  vacant pentru o perioadă de 8 luni (estimativ 160 ore/lună)

Nr. crt.

Candidatul care a depus dosar de concurs

(număr înregistrare MCID – SIPOCA 592)

Rezultatul evaluării dosarului de concurs

Observaţii

1. 

264/02.09.2021

74,33 puncte

Admis

 

 

Rezultatul evaluării dosarelor la concursul de selecție pentru ocuparea postului de asistent programator dezvoltare frontend- Activitatea A16 - 1 post vacant pentru o perioadă de 10 luni (estimativ 80 ore/lună)

Nr. crt.

Candidatul care a depus dosar de concurs

(număr înregistrare MCID – SIPOCA 592)

Rezultatul evaluării dosarului de concurs

Observaţii

1.

263/02.09.2021

74,66 puncte

Admis

 

 

Rezultatul evaluării dosarelor la concursul de selecție pentru ocuparea postului de asistent programator dezvoltare backend- Activitatea A16 - 1 post  vacant pentru o perioadă de 10 luni (estimativ 140 ore/lună)

Nr. crt.

Candidatul care a depus dosar de concurs

(număr înregistrare MCID – SIPOCA 592)

Rezultatul evaluării dosarului de concurs

Observaţii

1.

265/02.09.2021

74,66 puncte

Admis

 

 

Rezultatul evaluării dosarelor la concursul de selecție pentru ocuparea postului de asistent programator dezvoltare modulară- Activitatea A17 - 1 post  vacant pentru o perioadă de 7 luni (estimativ 160 ore/lună)

Nr. crt.

Candidatul care a depus dosar de concurs

(număr înregistrare MCID – SIPOCA 592)

Rezultatul evaluării dosarului de concurs

Observaţii

1.

264/02.09.2021

74,33 puncte

Admis

 

 

Rezultatul evaluării dosarelor la concursul de selecție pentru ocuparea postului de asistent programator dezvoltare frontend- Activitatea A17 - 1 post vacant pentru o perioadă de 5 luni (estimativ 80 ore/lună)

Nr. crt.

Candidatul care a depus dosar de concurs

(număr înregistrare MCID – SIPOCA 592)

Rezultatul evaluării dosarului de concurs

Observaţii

1.

263/02.09.2021

74,66 puncte

Admis

 

 

Rezultatul evaluării dosarelor la concursul de selecție pentru ocuparea postului de asistent programator dezvoltare backend- Activitatea A17 - 1 post  vacant pentru o perioadă de 5 luni (estimativ 140 ore/lună)

Nr. crt.

Candidatul care a depus dosar de concurs

(număr înregistrare MCID – SIPOCA 592)

Rezultatul evaluării dosarului de concurs

Observaţii

1.

265/02.09.2021

74,66 puncte

Admis

 

 

Afișat astăzi, 13.09.2021, ora 15,10

Modificat la: 2021-09-13 15:10:00
e-Cerere 544
e-Petiție