Rezultatele finale ale concursului organizat de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării pentru ocuparea a 14 funcţii contractuale de execuție vacante, a cărui probă scrisă a fost în 31 august 2021

 

 

Nr.

crt

Funcția/ Serviciul pentru care candidează

Nr. dosar*)

Punctaj probă scrisă

Punctaj probă interviu

Punctaj final

Calificativ

ADMIS/

RESPINS

  1.  

Direcția Economică, Administrativ și Resurse Umane - Serviciul Buget, Resurse Umane și Administrativ

- 1 post, consilier IA, studii superioare - (8 ore/zi)

8003

90,92

79,67

85,30

ADMIS

2. 

Unitatea de Implementare a Reformelor PSF

2 posturi Consilier I A studii superioare, domeniul de interes: guvernanţa sistemului naţional CDI - (8 ore/zi);

8018

79,33

88

83,67

ADMIS

      3.

Unitatea de Implementare a Reformelor PSF

2 posturi Consilier I A studii superioare, domeniul de interes: parteneriat public-privat în sistemul naţional CDI - (8 ore/zi)

8028

79,27

62

70,64

ADMIS

     4. 

Unitatea de Implementare a Reformelor PSF

1 post  consilier afaceri europene, studii superioare, domeniul de interes: resurse umane în sistemul CDI - (8 ore/zi).

8017

79,23

83,67

81,45

ADMIS

5. 

Unitatea de Implementare a Reformelor PSF

1 post Consilier I A,studii de specialitate: studii universitare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul administrarea afacerilor; minimum 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției;

7773

79,50

80,33

79,92

ADMIS

 

 

*în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, numele și prenumele candidaților au fost anonimizate, fiind înlocuite cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs.

 

Candidaţii declaraţi admişi sunt obligaţi să se prezinte la post în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afişării. Prin excepţie, în urma formulării unei cereri scrise şi temeinic motivate, candidatul declarat "admis" la concurs poate solicita, în termen de 3 zile lucrătoare de la afişarea rezultatului concursului, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăşi 20 de zile lucrătoare de la data afişării rezultatului concursului.

Modificat la: 2021-09-13 16:14:00
e-Cerere 544
e-Petiție