Rezultatele interviului candidaților admiși la concursul organizat de MCID pentru ocuparea a 2 posturi de consilier afaceri europene, cu timp partial de lucru, în cadrul Unităţii de Implementare a Reformelor PSF, proba scrisă în data de 07.09.2021

 

 

Nr. Crt.

Postul vacant conform cererii privind înscrierea la concurs

Dosar de concurs

Punctaj

1

Consilier afaceri europene, studii superioare - 4 h/zi, debutant

8085

76,67

2

Consilier afaceri europene, studii superioare - 4 h/zi, debutant

8123

84,00

3

Consilier afaceri europene, studii superioare - 4 h/zi, debutant

8132

79,33

 

 

În conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, numele și prenumele candidaților au fost anonimizate, fiind înlocuite cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs.

 

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute, pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului interviului la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, camera 307, sau la adresa de mail economic@research.gov.ro, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

Modificat la: 2021-09-13 16:39:00
e-Cerere 544
e-Petiție