Rezultatele probei interviu din data de 13 septembrie 2021 pentru concursul organizat de Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării pentru ocuparea a 18 funcţii contractuale de execuție vacante (proba scrisă 2 septembrie 2021)

 

 

 

 

Nr.crt

Funcția/ Serviciul pentru care candidează

Nr. dosar*)

Punctaj probă interviu

Calificativ

ADMIS/RESPINS

  1.  

5 funcții publice de execuție: Consilier, clasa studii I, grad profesional superior, Direcţia Generală Politici şi Strategii CDI şi Digitalizare

7829

51,66

ADMIS

7945

50

ADMIS

7 funcții publice de execuție: Consilier, clasa studii I, grad profesional superior, Serviciul Politici şi Strategii în Digitalizare

7701

75

ADMIS

8016

98

ADMIS

8027

99,33

ADMIS

8043

75

ADMIS

1 funcție publică de execuție: Consilier, clasa studii I, grad profesional superior, Serviciul Resurse Umane pentru Management CDI

7761

93

ADMIS

.  

 

Candidații nemulțumiți vor putea face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului interviului, la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, camera 522, sau la adresele de e-mail nicusor.nelea@research.gov.ro , robert.buga@research.gov.ro, adriana.burgui@research.gov.ro sub sancțiunea decăderii din acest drept.

 

Modificat la: 2021-09-15 16:44:00
e-Cerere 544
e-Petiție