Rezultatele probei interviu din data de 14 septembrie 2021 pentru concursul organizat de Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării pentru ocuparea a 10 funcţii contractuale de execuție vacante (proba scrisă 3 septembrie 2021)

 

 

 

Nr.crt

Funcția/ Serviciul pentru care candidează

Nr. dosar*

Punctaj probă interviu

Calificativ

ADMIS/RESPINS

  1.  

10 funcții publice de execuție: Consilier, clasa studii I, grad profesional superior, Serviciul Management Specializări Inteligente

 

8015

92

ADMIS

7807

96,66

ADMIS

7895

98,33

ADMIS

7811

99,33

ADMIS

7655

23,33

RESPINS

8010

41,66

RESPINS

8033

90

ADMIS

.  

 

 

Candidații nemulțumiți vor putea face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului interviului, la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, camera 522, sau la adresele de e-mail nicusor.nelea@research.gov.ro , robert.buga@research.gov.ro, adriana.burgui@research.gov.ro sub sancțiunea decăderii din acest drept.

 

Modificat la: 2021-09-15 16:46:00
e-Cerere 544
e-Petiție