Rezultatele finale ale concursului organizat de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării pentru ocuparea a 18 funcţii publice de execuție vacante, a cărui probă scrisă a fost în 2 septembrie 2021

 

 

 

Nr.crt

Funcția/ Serviciul pentru care candidează

Nr. dosar*)

Punctaj probă scrisă

Punctaj probă interviu

Punctaj total

Calificativ

ADMIS/RESPINS

  1.  

5 funcții publice de execuție: Consilier, clasa studii I, grad profesional superior, Direcţia Generală Politici şi Strategii CDI şi Digitalizare

7829

59,33

51,66

110,99

ADMIS

7945

 

 

 

50

 

50

 

 

 

 

100

ADMIS

7 funcții publice de execuție: Consilier, clasa studii I, grad profesional superior, Serviciul Politici şi Strategii în Digitalizare

7701

72,67

75

147,67

ADMIS

8016

50,67

98

148,67

ADMIS

8027

58,67

99,33

158

ADMIS

8043

 

60,33

75

 

135,33

ADMIS

1 funcție publică de execuție: Consilier, clasa studii I, grad profesional superior, Serviciul Resurse Umane pentru Management CDI

7761

 

 

 73,50

93

 

 

166,50

ADMIS

 

.  

 

*în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, numele și prenumele candidaților au fost anonimizate, fiind înlocuite cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs.

 

Modificat la: 2021-09-21 15:43:00
e-Cerere 544
e-Petiție