Rezultatele finale ale concursului organizat de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării pentru ocuparea a 10 funcţii publice de execuție vacante, a cărui probă scrisă a fost în 3 septembrie 2021

 

 

Nr.crt

Funcția/ Serviciul pentru care candidează

Nr. dosar*

Punctaj probă scrisă

Punctaj probă interviu

Punctaj total

Calificativ

ADMIS/RESPINS

  1.  

10 funcții publice de execuție: Consilier, clasa studii I, grad profesional superior, Serviciul Management Specializări Inteligente

 

8015

50,00

92

142

ADMIS

7807

59,33

96,66

155,99

ADMIS

7895

54,67

98,33

153

ADMIS

7811

50,33

99,33

149,66

ADMIS

7655

53,67

25

78,67

RESPINS

8010

73,67

50,00

123,67

ADMIS

8033

 

50,00

90

140

ADMIS

.  

 

*în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, numele și prenumele candidaților au fost anonimizate, fiind înlocuite cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs.

Modificat la: 2021-09-21 15:45:00
e-Cerere 544
e-Petiție