Rezultatul evaluării dosarelor la concursul de selecție pentru ocuparea posturilor de expert în cadrul proiectului SIPOCA 592

 

 

 

Urmare a selecţiei dosarelor de concurs depuse pentru ocuparea unei poziţii de expert cu contract de antrepriză şi a 3 posturi contractuale în cadrul proiectului „Creșterea capacității sistemului CDI de a răspunde provocărilor globale. Consolidarea capacității anticipatorii de elaborare a politicilor publice bazate pe dovezi”- Cod proiect SIPOCA 592/Cod MySMIS 2014+: 127557, contract de finanțare nr. 347/16.05.2019, rezultatele sunt următoarele:

 

 

 

Rezultatul evaluării dosarelor la concursul de selecție pentru ocuparea poziţiei de expert Open Science - Activitatea A4/ Subactivitatea 4.1- 1 poziție vacantă pentru o perioadă de 4 luni (estimativ 84 ore/lună)

 

 

Nr. crt.

Candidatul care a depus dosar de concurs

(număr înregistrare MCID – SIPOCA 592)

Rezultatul evaluării dosarului de concurs

Observaţii

1.

283/29.09.2021

98,33 puncte

Admis

 

 

 

 

Rezultatul evaluării dosarelor la concursul de selecție pentru ocuparea posturilor de experţi panelişti pentru analiza aplicării legislaţiei invenţiilor de serviciu - Activitatea A4/ Subactivitatea 4.2- 3 posturi vacante pentru o perioadă de o (1) lună (estimativ 42 ore/lună)

 

 

Nr. crt.

Candidatul care a depus dosar de concurs

(număr înregistrare MCID – SIPOCA 592)

Rezultatul evaluării dosarului de concurs

Observaţii

1.

277/28.09.2021

97,33 puncte

Admis

2.

281/29.09.2021

98,33 puncte

Candidatul a renunţat la post din motive de incompatibilitate.

3.

282/29.09.2021

100 puncte

Admis

 

 

 

 

Afișat astăzi, 04.10.2021, ora 16,00

 

 

Modificat la: 2021-10-04 16:00:00
e-Cerere 544
e-Petiție