Rezultatul evaluării dosarelor la concursul de selecție pentru ocuparea posturilor de expert în cadrul proiectului SIPOCA 592

 

 

 

 

Rezultatul evaluării dosarelor la concursul de selecție pentru ocuparea poziţiei de expert panelist pentru analiza aplicării legislaţiei invenţiilor de serviciu - Activitatea A4/ Subactivitatea 4.2- 1 post vacant pentru o perioadă de o (1) lună (estimativ 42 ore/lună)

 

Candidatul care a depus dosar de concurs

(număr înregistrare MCID – SIPOCA 592)

Rezultatul evaluării dosarului de concurs

Observaţii

307/15.10.2021

80,00 puncte

Admis

308/15.10.2021

76,67 puncte

Respins

 

 

 

Rezultatul evaluării dosarelor la concursul de selecție pentru ocuparea posturilor de Expert dezvoltare – Activitatea 17 – 1 post vacant pentru o perioadă de 6 luni (120 de ore/lună, repartizate inegal)

 

Candidatul care a depus dosar de concurs

(număr înregistrare MCID – SIPOCA 592)

Rezultatul evaluării dosarului de concurs

Observaţii

305/14.10.2021

74,33 puncte

Admis

306/14.10.2021

35,00 puncte

Respins

 

 

 

Modificat la: 2021-10-19 18:34:00
e-Cerere 544
e-Petiție