Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării a aprobat lansarea competițiilor pentru instrumentele de finanțate

 

 

Proiecte de mobilitate pentru cercetători cu experienţă din diaspora (MCD) prin care se urmărește capitalizarea expertizei şi experienţei acumulate de cercetători români de prestigiu din diaspora, în întâlniri, vizite, manifestări științifice care facilitează transferul de competenţe, în ambele sensuri, în vederea creării unui spaţiu al dialogului şi al colaborării între cercetătorii români performanți, indiferent de locul unde trăiesc şi lucrează.

 

Proiecte de mobilitate pentru tineri cercetători din diaspora (MCT) ce au ca scop crearea mediului propice schimburilor de experienţă şi expertiză bazate pe transferul de aptitudini, competenţe dobândite de tinerii cercetători români aflaţi în diaspora şi cei din ţară, în vederea consolidării cooperării între aceştia.

 

Termenul limită pentru depunerea cererilor de finanţare este 25 noiembrie 2021, ora 16.00.

 

Cererile de finanţare se depun prin intermediul platformei www.uefiscdi-direct.ro, nefiind necesară depunerea şi în format tipărit.
 

 

https://uefiscdi.gov.ro/

 

Modificat la: 2021-10-30 16:01:00
e-Cerere 544
e-Petiție