Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Protecția Muncii ”Al. Darabonț” continuă seria "Abordărilor ergonomice și medicale ale afecțiunilor musculo - scheletice pe sectoare de activitate. Exemple de bune practici"

 

 

Punctul Focal al Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU OSHA) și INCD pentru Protecția Muncii "Alexandru Darabont", în parteneriat cu Asociația Română de Securitate și Sănătate în Muncă (ARSSM), au continuat seria dezbaterilor pe tema identificării celor mai frecvente și semnificative riscuri la locul de muncă și managementul afecțiunilor musculo - scheletice la webinarul "Abordări ergonomice și medicale ale afecțiunilor musculo-scheletice pe sectoare de activitate. Exemple de bune practici".

 

Lectorii au adus în atenție specificul afecțiunilor musculo - scheletice și riscurile psiho - sociale în domeniile agricol și curierat, al construcțiilor și au evidențiat, de asemenea, necesitatea abordării diferențiate a managementului afecțiunilor musculo - scheletice, prezentând aspecte privind implemetarea legislației de securitate și sănătate în muncă în funcție de sectorul de activitate.

 

Din partea institutului, a participat directorul general, Doru Costin Darabont, iar o atenție deosebită a fost acordată impactului telemuncii asupra sănătății fizice a angajaților, cu focus pe afecțiunile musculo - scheletice, prin prezentarea doamnei Ioana Georgiana Nicolescu, manager Punctul Focal al Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU OSHA).

 

Lucrările seminarului au fost dezbătute online, în data de 10 noiembrie, de experții din domeniul sănătății și securității în muncă, de reprezentanții în Inspecția Muncii, ITM Constanța, ARSSM și nu în ultimul rând, de psihologi.

 

Detalii https://www.conferinte.ro/evenimente/osha-10-noiembrie-2021 .

Modificat la: 2021-11-16 16:43:00
e-Cerere 544
e-Petiție