Rezultatul selecției dosarelor depuse pentru concursul organizat de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, în data de 06.12.2021 (proba scrisă)

 

 

Rezultatul selecției dosarelor depuse pentru concursul organizat de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, în data de 06.12.2021 (proba scrisă) pentru ocuparea pe perioadă de timp determinată a funcţiilor contractuale de execuţie de Consilier Afaceri Europene, normă întreagă, perioadă determinată (2 ani) și Consilier Afaceri Europene, perioadă determinată, (pe perioada suspendării postului titularului)

 

Nr. Crt.

Nr. Dosar

Funcția/
Compartimentul pentru care candidează

Rezultatul selecției
Dosarelor
ADMIS / RESPINS

Motivul respingerii
dosarului

1

660

Direcția Parteneriate Europene și Internaționale

Admis

-

2

649

Direcția Parteneriate Europene și Internaționale

Admis

-

3

625

Direcția Parteneriate Europene și Internaționale

Admis

-

4

613

Direcția Parteneriate Europene și Internaționale

Admis

-

5

595

Direcția Parteneriate Europene și Internaționale

Respins

Vechimea în specialitatea studiilor este mai mică decât cea menționată în cerințele specifice pentru ocuparea postului.

 

 

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute, pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului interviului la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, camera 307, sau la adresa de mail economic@research.gov.ro, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

Modificat la: 2021-12-03 14:15:00
e-Cerere 544
e-Petiție