Rezultatul probei scrise la concursul organizat de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, în data de 02.12.2021

 

 

Rezultatul probei scrise la concursul organizat de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacantă, Referent I A, studii medii, ½ normă, program de lucru 4 h/zi, cu proba scrisă în data de 02.12.2021

 

Nr. Crt.

Nr. Dosar

Funcția/
Compartimentul pentru care candidează

Nivel Post

Punctaj final
al probei scrise

Rezultatul
ADMIS / RESPINS

1

594

Referent I A, Direcția Economică, Administrativ şi Resurse Umane

Studii medii, norma 1/2 (4 ore/zi)

77,67

Admis

2

601

Referent I A, Direcția Economică, Administrativ şi Resurse Umane

Studii medii, norma 1/2 (4 ore/zi)

Absent

Respins

3

603

Referent I A, Direcția Economică, Administrativ şi Resurse Umane

Studii medii, norma 1/2 (4 ore/zi)

Absent

Respins

 

 

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute, pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului interviului la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, camera 307, sau la adresa de mail economic@research.gov.ro, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

 

Modificat la: 2021-12-03 14:17:00
e-Cerere 544
e-Petiție