Rezultatul probei scrise la concursul organizat de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării în data de 06.12.2021

 

 

Rezultatul probei scrise din data de 06.12.2021, la concursul organizat de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, pentru ocuparea a două posturi contractuale de execuție, pe perioadă determinată, astfel: 1 funcție contractuală de execuție, Consilier Afaceri Europene, normă întreagă, perioadă determinată (2 ani) și 1 funcție contractuală de execuție, Consilier Afaceri Europene, perioadă determinată, (pe perioada suspendării postului titularului)

 

Nr. Crt. Nr. Dosar Funcția/
Compartimentul pentru care candidează
Nivel Post Punctaj final
al probei scrise
Rezultatul
ADMIS / RESPINS
1 660 Consilier afaceri europene / Direcția Parteneriate Europene și Internaționale Normă întreagă, perioadă determinată (2 ani) 25.00 RESPINS
2 649 Consilier afaceri europene / Direcția Parteneriate Europene și Internaționale Normă întreagă, perioadă determinată (2 ani) ABSENT RESPINS
3 625 Consilier afaceri europene / Direcția Parteneriate Europene și Internaționale Normă întreagă, perioadă determinată (2 ani) 0.00 RESPINS
4 613 Consilier afaceri europene / Direcția Parteneriate Europene și Internaționale Perioadă determinată, (pe perioada suspendării postului titularului) 70.00 ADMIS

 

 

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute, pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului probei scrise, la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, camera 307, sau la adresa de mail economic@research.gov.ro, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

Modificat la: 2021-12-07 12:15:00
e-Cerere 544
e-Petiție