Rezultatul probei scrise din data de 27.12.2021, la concursul organizat de MCID pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante

 

 

Rezultatul probei scrise din data de 27.12.2021, la concursul organizat pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de Consilier I superior, normă întreagă, Serviciul Organizații Internaționale și Infrastructuri Europene, Direcția Parteneriate Europene și Internaționale  și Expert I superior, normă întreagă, Serviciul Organizații Internaționale și Infrastructuri Europene, Direcția Parteneriate Europene și Internaționale, organizat de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării

 

Nr. Crt.

Nr. Dosar

Funcția/
Compartimentul pentru care candidează

Punctaj proba scrisa

Rezultatul
ADMIS / RESPINS

1

710

Consilier I superior, normă întreagă, Serviciul Organizații Internaționale și Infrastructuri Europene, Direcția Parteneriate Europene și Internaționale

87,33

ADMIS

2

770

Consilier I superior, normă întreagă, Serviciul Organizații Internaționale și Infrastructuri Europene, Direcția Parteneriate Europene și Internaționale

21,33

RESPINS

3

861

Consilier I superior, normă întreagă, Serviciul Organizații Internaționale și Infrastructuri Europene, Direcția Parteneriate Europene și Internaționale

0,00

RESPINS

4

881

Expert I superior, normă întreagă, Serviciul Organizații Internaționale și Infrastructuri Europene, Direcția Parteneriate Europene și Internaționale

65,33

ADMIS

 

 

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute, pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului interviului la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, camera 307, sau la adresa de mail economic@research.gov.ro, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

 

 

 

Rezultatul probei scrise din data de 27.12.2021, la concursul organizat pentru ocuparea funcţei publice de execuţie vacantă de referent, clasă studii III, studii medii, grad profesional superior, organizat de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării

 

Nr. Crt.

Nr. Dosar

Funcția/
Compartimentul pentru care candidează

Punctaj proba scrisa

Rezultatul
ADMIS / RESPINS

1

722

Referent, clasă studii III, studii medii, grad profesional superior / Serviciului Financiar Contabilitate, Direcția Economică, Administrativ şi Resurse Umane

87,00

ADMIS

3

790

Referent, clasă studii III, studii medii, grad profesional superior / Serviciului Financiar Contabilitate, Direcția Economică, Administrativ şi Resurse Umane

7,00

RESPINS

 

 

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute, pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului interviului la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, camera 307, sau la adresa de mail economic@research.gov.ro, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

 

Modificat la: 2021-12-27 18:11:00
e-Cerere 544
e-Petiție