Rezultatele interviului candidaților admiși la concursul organizat pentru ocuparea a 5 funcţii publice de execuţie vacante în cadrul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, organizat în data de 23.12.2021 (proba scrisă)

 

 

Postul vacant conform cererii privind înscrierea la concurs Număr dosar  Punctaj obținut la interviu Rezultatul probei interviu
1 funcție publică de execuție Consilier, clasa studii I, grad profesional superior, Compartimentul Relația cu Parlamentul 840/10.12.2021 91,67 ADMIS
2 funcții publice de execuție Consilier juridic, Serviciul Juridic 692/02.12.2021 90,33 ADMIS
  731/06.12.2021 96,33 ADMIS

 

 

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute, pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului interviului la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, camera 311, sau la adresele de mail cristina.gheorghiu@research.gov.ro , adriana.burgui@research.gov.ro , robert.buga@research.gov.ro    sub sancțiunea decăderii din acest drept.

 

Afișat, azi, 29.12.12.2021 pe site-ul www. research.gov.ro

 

*în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, numele și prenumele candidaților au fost anonimizate, fiind înlocuite cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs.

Modificat la: 2021-12-29 15:27:00
e-Cerere 544
e-Petiție