Rezultatele interviului candidaților admiși la concursul organizat pentru ocuparea a 5 funcţii publice de execuţie vacante în cadrul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, organizat în data de 27.12.2021 (proba scrisă)

 

 

Rezultatele la interviul candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de Consilier I superior, normă întreagă și Expert I superior, normă întreagă, Serviciul Organizații Internaționale și Infrastructuri Europene, Direcția Parteneriate Europene și Internaționale, cu proba scrisă în data de 27.12.2021.

 

Nr. crt

Compartiment / Direcție

Nr. dosar

Punctaj obținut la interviu

Admis / Respins

1

Consilier I superior, normă întreagă, Serviciul Organizații Internaționale și Infrastructuri Europene, Direcția Parteneriate Europene și Internaționale

710

90,00

ADMIS

2

Expert I superior, normă întreagă, Serviciul Organizații Internaționale și Infrastructuri Europene, Direcția Parteneriate Europene și Internaționale

881

83,33

ADMIS

 

 

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute, pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului interviului la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, camera 307, sau la adresa de mail economic@research.gov.ro, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

 

Modificat la: 2021-12-29 19:56:00
e-Cerere 544
e-Petiție