Rezultatele finale la concursul organizat pentru pentru ocuparea a 5 funcţii publice de execuţie vacante în cadrul Ministerului Cercetării , Inovării și Digitalizării (MCID) organizat în data de 23.12.2021 (proba scrisă)

 

 

Postul vacant conform cererii privind înscrierea la concurs Număr dosar  Punctaj obținut la proba scrisă Punctaj obținut la interviu Punctaj final Rezultatul final al concursului
1 funcție publică de execuție Consilier, clasa studii I, grad profesional superior, Compartimentul Relația cu Parlamentul 840/10.12.2021 70 91,37 161,37 ADMIS
2 funcții publice de execuție Consilier juridic, Serviciul Juridic 692/02.12.2021 62,30 90,33 152,63 ADMIS
  731/06.12.2021 57 96,33 153,33 ADMIS

 

Afișat, azi, 31.12.12.2021 pe site-ul www. research.gov.ro

 

*în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, numele și prenumele candidaților au fost anonimizate, fiind înlocuite cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs.

 

Modificat la: 2021-12-31 09:16:00
e-Cerere 544
e-Petiție