Rezultatul contestațiilor depuse după notele obţinute la interviul organizat în data de 17 ianuarie 2022 pentru ocuparea a 10 posturi publice de execuție vacante în cadrul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării

 

 

Expert evaluare administrativă, selecție și contractare - la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării–Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare, str. D. I. Mendeleev nr. 21–25 sector 1, București

 

Nr. crt.

Candidatul care a depus dosar de concurs

(număr înregistrare MCID - DGOIC)*

Punctajul obținut după analizarea probelor înregistrate

1.

39/10.01.2022

61

 

 

*în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr.679/2016 privind protecția persoanelorfizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, numele și prenumele candidaților au fost anonimizate, fiind înlocuite cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs.

 

Modificat la: 2022-01-21 14:02:00
e-Cerere 544
e-Petiție