Astăzi, 1 martie, Marcel Ioan Boloș, ministrul cercetării inovării și digitalizării, a fost prezent la Alba Iulia alături de oficiali ai administrației publice locale din județul #Alba

 

 

In cadrul vizitelor efectuate, s-a discutat despre oportunitățile de finanțare pentru universități sau mediul privat de afaceri prin Programul Operațional Regional - POR 2021-2027, pornind de la necesitățile de dezvoltare ale regiunii centru, pentru dezvoltarea capacităților de #cercetare si #inovare și adoptarea tehnologiilor avansate în folosul întreprinderilor.
 
 
Direcțiile de finanțare de la nivel regional care vor fi susținute din Fondul European pentru Dezvoltare Regională în perioada 2021- 2027 la nivelul Regiunii Centru, se vor axa pe edificarea de noi infrastructuri, cât și dezvoltarea, extinderea și modernizarea celor existente, fiind obligatorie cooperarea și cu deschiderea spre sectorul de #afaceri regional.
 
 
Crearea de rețele între întreprinderi, centre de cercetare - dezvoltare și sectorul învățământului superior, integrarea în rețelele de inovare și cunoaștere, în relație cu ariile de specializare inteligentă #regionale, facilitarea valorificării comerciale și industriale a inovațiilor proprii de către companii, stabilirea unor parteneriate pentru inovare, inclusiv sprijinirea transferului tehnologic la nivel de companii, reprezintă puncte cheie vizate de programul operațional, care au fost aduse în discuție în timpul vizitelor de informare și documentare.
 
 
Activitățile susținute în acest sens vizează investițiile în echipamentele necesare pentru creșterea productivității și a capacității de producție și prestare de servicii, modernizarea industrială, investiții în incubatoare și acceleratoare de afaceri pentru dezvoltarea IMM-urilor și sprijinirea digitalizării acestora, investiții în parcuri industriale în domenii de specializare inteligentă și nu în ultimul rând, investiții în instruirea angajaților, în vederea dezvoltării competențelor pentru specializare inteligentă și antreprenoriat.
 
 
Întrevederile avute cu reprezentanții municipalității din Alba Iulia au avut ca temă și prezentarea Programului Operațional Creștere Inteligentă, #Digitalizare și Instrumente Financiare, #POCIDIF, prin măsurile propuse în domeniile cercetării, dezvoltării și inovării, specializării inteligente și al #digitalizării, finanțate fie prin #granturi, fie prin instrumente financiare. Susținerea și promovarea unui ecosistem de #CDI atractiv și competitiv în #România, digitalizarea în administrația publică centrală, în educație, cultură și mediul de afaceri, stimularea accesului la finanțare a IMM-urilor, s-au numărat printre subiectele dezbătute cu ocazia participării la întâlnirea din cursul zilei de astăzi.
 
 

 

Modificat la: 2022-03-01 12:40:00
e-Cerere 544
e-Petiție