La numai o zi după propunerea privind „Legea interoperabilității”, MCID și ADR propun ordonanța de urgență privind „Operaționalizarea cloud-ului guvernamental”

 

 

 

  • Pași concreți pentru transformarea digitală a României printr-un set de acte normative care reglementează în sfârșit îmbunătățirea interacțiunii digitale a cetățeanului și mediului de afaceri cu statul român.

 

 

București, 17 martie 2022 -- Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării împreună cu Autoritatea pentru Digitalizarea României au finalizat proiectul de Ordonanță de Urgență privind unele măsuri pentru sistemul de guvernanță al Cloud-ului guvernamental.

 

Inițiativa legislativă prin care Cloud-ul guvernamental devine livrabilul fundamental al investițiilor în transformarea digitală a României vine la numai o zi după lansarea în consultare publică (marți, 15 martie) a proiectului de Lege privind schimbul de date între sistemele informatice și crearea platformei naționale de interoperabilitate.

 

Ambele propuneri de acte normative care reunesc într-o singură arhitectură informatică, sigură și consolidată, întreaga administrație publică centrală sunt în transparență decizională și pot fi consultate la adresa.

 

Deși la nivel național au fost implementate mai multe proiecte în domeniul e-guvernare, accelerarea transformării digitale a administrației necesită, printre altele, un cadru legal care să stabilească o modalitate unitară privind dezvoltarea sistemelor informatice la nivelul autorităților și instituțiilor publice. Dezvoltarea cloud-ului guvernamental va produce beneficii precum reducerea costurilor și creșterea calității activităților sectorului public, inclusiv în ceea ce privește prestarea serviciilor publice”, explică Marcel Boloș, ministrul cercetării, inovării și digitalizării.

 

Unul dintre obiectivele asumate prin Programul de Guvernare îl reprezintă îmbunătățirea interacțiunii digitale a cetățeanului și mediului de afaceri cu statul român, în conformitate cu  Politica Publicăîn domeniul e-guvernării, document inițiat de Autoritatea pentru Digitalizarea României și aprobat de Guvernul României în iunie 2021.

 

Dragoș Vlad, președintele Autorității pentru Digitalizarea României: „Cloud-ul guvernamental facilitează trecerea către o economie bazată pe date, sigură și dinamică, o economie digitală aliniată cu direcțiile strategice de acțiune ale Uniunii Europene în ceea ce privește guvernanța datelor”.

 

 

Principalele beneficii ale operaționalizării cloud-ului guvernamental pentru CETĂȚENI:

1. One-stop shop:acces direct la toate serviciile publice, prin folosirea formularelor electronice disponibile în Cloud;

2. Statul român - accesibil la un click distanță: pentru că toate instituțiile vor fi interconectate, cetățeanul va putea solicita și primi documente de oriunde, oricând;

3. Economie de timp: fără cozi, fără nicio deplasare fizică la instituţiile publice;

4. Trasabilitate: cetățeanul va putea avea un istoric al interacțiunilor sale cu administrația;

5. Siguranță: Cloud-ul guvernamental va beneficia de cele mai avansate sisteme de securitate cibernetică disponibile.

 

 

Cloud-ul aduce beneficii concrete și pentru ACTIVITATEA ADMINISTRATIVĂ:

1. asigură interoperabilitatea sistemelor publice;

2. reduce birocrația, prin eliminarea proceselor administrative redundante sau perimate;

3. asigura o mai bună colaborare şi o partajare rapidă a informaţiilor între toate instituţiile guvernamentale;

4. eficientizează costurile, instituțiile publice nemaifiind nevoite să asigure mentenanța pentru echipamentele hardware și software.

 

 

De asemenea, Cloud-ul Guvernamental va produce beneficii și pentru MEDIUL PRIVAT:

1. antreprenorul va putea găsi într-un singur loc toate serviciile publice electronice, precum și toate avizele și autorizațiile care îi sunt necesare, integrate cu platforma care procesează plățile pentru aceste servicii (Ghișeul.ro), cu platforma de autentificare a identității digitale (PSCID) și cu platforma de gestionare electronică a achizițiilor publice (SEAP) - Ghișeul.ro, SEAP și PSCID sunt platforme informatice administrate de ADR;

2. creșterea eficienței aparatului administrativ va determina creșterea încrederii antreprenorilor în performanța statului și va genera creștere economică.

 

 

Având în vedere impactul propunerii de act normativ, MCID și ADR invită părțile interesate să transmită recomandările și sugestiile referitoare la propunere la adresa: office@research.gov.ro sau cloud@adr.gov.ro, în termen de 10 zile de la data publicării (16 martie 2022).

Modificat la: 2022-03-17 16:13:00
e-Cerere 544
e-Petiție