Componenta 9 - Suport pentru Sectorul privat, Cercetare, Dezvoltare și Inovare

 

 

 

 

Rezultate preliminare privind eligibilitatea și conformitatea administrativă

 

NEW: În conformitate cu Ghidul Aplicantului, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării publică astăzi, 30.11.2022, rezultatele privind eligibilitatea și conformitatea administrativă pentru Investiția I5. Înființarea și operaționalizarea Centrelor de Competență, PNRR-III-C9-2022 – I5. - 30.11.2022 13:00

 

pdf  Rezultate Eligibilitate I5

 

Bază legală: Conform pct. ”4.1. Verificarea eligibilității și a conformității administrative” din Ghidul Aplicantului I5. Înființarea și operaționalizarea Centrelor de Competență, PNRR-III-C9-2022 – I5, aprobat prin OMCID nr. 21480/30.09.2022.

 

 

 

NEW: În conformitate cu Ghidul Aplicantului, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării publică astăzi, 29.11.2022, rezultatele preliminare privind eligibilitatea și conformitatea administrativă pentru propunerile de proiecte din cadrul Investiției 10. Înființarea și susținerea financiară a unei rețele naționale de opt centre regionale de orientare în carieră ca parte a ERA TALENT PLATFORM OMCID, PNRR-III-C9-2022 – I10. - 29.11.2022 15:24

 

pdf  Rezultate preliminare Eligibilitate I10

 

Bază legală: Conform pct. ”4.1. Verificarea eligibilității și a conformității administrative” din Ghidul Aplicantului I10. Înființarea și susținerea financiară a unei rețele naționale de opt centre regionale de orientare în carieră ca parte a ERA TALENT PLATFORM - PNRR-III-C9-2022-I10, aprobat prin OMCID nr. 21481/30.09.2022.

 

 

 

În conformitate cu Ghidul Aplicantului, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării publică astăzi, 22.11.2022, rezultatele preliminare privind eligibilitatea și conformitatea administrativă pentru propunerile de proiecte din cadrul Investiției 5. Înființarea și operaționalizarea Centrelor de Competență, PNRR-III-C9-2022 – I5. - 22.11.2022 17:35

 

pdf  Rezultate preliminare Eligibilitate I5

 

Bază legală: Conform pct. ”4.1. Verificarea eligibilității și a conformității administrative” din Ghidul Aplicantului I5. Înființarea și operaționalizarea Centrelor de Competență - PNRR-III-C9-2022 – I5, aprobat prin OMCID nr. 21480/30.09.2022.

 

 

 

 

Lansări competiții:

 

 

NEW: I5. Înființarea și operaționalizarea Centrelor de Competență - 30.09.2022 19:45

1) pdf OMCID 21480

2) pdf Ghidul Aplicantului + Anexe RO

3) pdf Anexe RO

4) pdf OMCID 21451 - Schema Ajutor Stat

6) pdf Descriere platforma proiecte

5) pdf Manual identitate vizuală

6) pdf I5 Frequently Asked Questions

 

 

 

NEW: I10. Înființarea și susținerea financiară a unei rețele naționale de opt centre regionale de orientare în carieră ca parte a ERA TALENT PLATFORM OMCID - 30.09.2022 19:30

1) pdf OMCID 21481

2) pdf Ghidul Aplicantului+Anexe RO

3) pdf Anexe RO

4) pdf Descriere platformă proiecte

5) pdf Manual identitate vizuală

6) pdf I10 Frequently Asked Questions

 

 

 

NEW: Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării a prelungit perioada de depunere a proiectelor pentru Investiția 8 - PNRR - 16.11.2022 10:30

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării a prelungit perioada de depunere a proiectelor de la data de 15.11.2022, ora 16.00, la data de 30.11.2022, ora 16.00, pentru apelul de proiecte „Investiția I8. Dezvoltarea unui program pentru atragerea resurselor umane înalt specializate din străinătate în activități de cercetare, dezvoltare și inovare” din cadrul Pilonului III. Creștere inteligentă, sustenabilă și favorabilă incluziunii, inclusiv coeziune economică, locuri de muncă, productivitate, competitivitate, cercetare, dezvoltare și inovare, precum și o piață internă funcțională, cu întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) puternice, Componenta C9. SUPORT PENTRU SECTORUL PRIVAT, CERCETARE, DEZVOLTARE ȘI INOVARE.

 

Decizia de prelungire are caracter preventiv, venind în contextul asigurării tuturor premiselor necesare atingerii Țintei 284 din Componenta 9 - PNRR, care prevede ca 100 de proiecte conduse de cercetători internaționali să primească finanțare prin PNRR și să contribuie astfel la atragerea resurselor umane înalt calificate în dezvoltarea sistemului național de cercetare, dezvoltare și inovare.  Se dorește atingerea Țintei 284 astfel încât să nu fie prejudiciată întreaga Componenta 9 – PNRR, susținând totodată efortul pe care România și l-a asumat la nivel european, cât și național.

 

Până la data de 30.11.2022, ora 16.00, propunerile de proiecte care au fost deja încărcate în conturile din platforma https://proiecte.pnrr.gov.ro pot fi retransmise, fiind la latitudinea utilizatorilor încărcarea unei noi propuneri de proiect.

 

Se asigură astfel, respectarea principiului transparenței, tratamentului egal și caracterul competitiv al apelului.

 

NEW: pdf  Ordinul MCID nr.21695/15.11.2022 - Prelungire calendar depunere Investiția 8 - 15.11.2022 15:50

 

I8. Dezvoltarea unui program pentru atragerea resurselor umane înalt specializate din străinătate în activități de cercetare, dezvoltare și inovare - 15.09.2022 11:30

1) pdf OMCID 21366

2) pdf Ghidul Aplicantului+Anexe RO

3) pdf Anexe I8 RO

4) pdf OMCID 20465 - Schema Ajutor Stat

5) pdf Contract Finantare

6) pdf Descriere platforma proiecte

7) pdf Manual identitate vizuala

8) pdf I8 - Aplicant's Guide

9) pdf Annex 1 - Funding application-1

10) pdf I8 Frequently Asked Questions

 

 

 

I9. Sprijin pentru posesorii de certificate de excelență primite la competiția pentru burse individuale Marie Skłodowska-Curie - 27.07.2022 15:30

1) pdf OMCID 20968

2) pdf Ghidul Aplicantului+Anexe RO

3) pdf Anexe I9 RO

4) pdf Applicant's Guide+Annexes EN

5) pdf Annexes EN

6) pdf OMCID 20466 - Schema Ajutor Stat

7) pdf Contract Finantare

8) pdf Descriere platforma proiecte

9) pdf Manual identitate vizuala

10) pdf I9 Frequently Asked Questions

 

 

 

NEW: Rezultatul final al procesului de selecție partener public pentru evaluarea proiectelor depuse în cadrul Investiției 5. Înființarea și operaționalizarea Centrelor de Competență - Componenta 9. Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare - Planul național de redresare și reziliență - 21.11.2022 13:20

Nr. Crt.

Nr. dosar

Observații

Rezultat final

1

192889/14.11.2022

-

Câștigător

 

Rezultatul procesului de selecție partener public pentru evaluarea proiectelor depuse în cadrul Investiției 5. Înființarea și operaționalizarea Centrelor de Competență - Componenta 9. Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare - Planul național de redresare și reziliență - 17.11.2022 16:20

Nr. Crt.

Nr. dosar

Observații

Eligibil

Punctaj obținut

Rezultat

1.

 

192889/14.11.2022

 

-

Da

94,33

Admis

 

NEW: Anunț selecție partener public pentru evaluarea proiectelor depuse în cadrul Investiției I5. Înființarea și operaționalizarea Centrelor de Competență – Componenta 9. Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare din cadrul Planului național de redresare și reziliență - 11.11.2022 15:10

pdf Metodologie selecție

pdf ANEXA 1 – Grila de evaluare a participantului

pdf ANEXA 2 – Declarație pe propria răspundere privind eligibilitatea financiară

pdf ANEXA 3 – Devizul cadru antecalcul

pdf ANEXA 4 - Declarație consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 

 

 

 

Rezultatul procesului de selecție partener public - 9.11.2022 14:10

NEW: Rezultatul final al procesului de selecție partener public pentru evaluarea proiectelor depuse în cadrul Investiției 8. Dezvoltarea unui program pentru atragerea resurselor umane înalt specializate din străinătate pentru activități de cercetare, dezvoltare, inovare - Componenta 9. Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare - Planul național de redresare și reziliență

Nr. Crt.

Nr. dosar

Observații

Rezultat final

1

192796/01.11.2022

-

Câștigător

 

 

Rezultatul procesului de selecție partener public pentru evaluarea proiectelor depuse în cadrul Investiției 8. Dezvoltarea unui program pentru atragerea resurselor umane înalt specializate din străinătate pentru activități de cercetare, dezvoltare, inovare - Componenta 9. Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare - Planul național de redresare și reziliență - 7.11.2022 11:30

Nr. Crt.

Nr. dosar

Observații

Eligibil

Punctaj obținut

Rezultat

1.

192796/01.11.2022

-

Da

96

Admis

 

 

Anunț selecție partener public pentru evaluarea proiectelor depuse în cadrul Investiției 8. Dezvoltarea unui program pentru atragerea resurselor umane înalt specializate din străinătate pentru activități de cercetare, dezvoltare, inovare - Componenta 9. Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare - Planul național de redresare și reziliență - 27.10.2022 15:30

pdf Metodologie selecție

pdf ANEXA 1 – Grila de evaluare a participantului

pdf ANEXA 2 – Declarație pe propria răspundere privind eligibilitatea financiară

pdf ANEXA 3 – Devizul cadru antecalcul

pdf ANEXA 4 - Declarație consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 

 

 

În dezbatere publică:

 

pdfMetodologie de selecție -  a unui partener public pentru evaluarea proiectelor depuse în cadrul Investiției 8. Dezvoltarea unui program pentru atragerea resurselor umane înalt specializate din străinătate pentru activități de cercetare, dezvoltare, inovare Componenta 9. Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare din cadrul Planului național de redresare și reziliență - 05.10.2022 15:53

 

pdfGhidul aplicantului 2022 - I8. Dezvoltarea unui program pentru atragerea resurselor umane înalt specializate din străinătate în activități de cercetare, dezvoltare și inovare - 31.03.2022 19:30

 

pdfGhidul aplicantului 2022 - I9. Sprijin pentru posesorii de certificate de excelență primite la competiția pentru burse individuale Marie Skłodowska-Curie - 31.03.2022 19:30

 

pdfGhidul aplicantului 2022 - I10. Înființarea și susținerea financiară a unei rețele naționale de opt centre regionale de orientare în carrieră ca parte a ERA TALENT PLATFORM - 23.05.2022 18:10

 

pdfGhidul aplicantului 2022 - I5. Înființarea și operaționalizarea Centrelor de Competență - 24.05.2022 19:30

 

pdfGhidul aplicantului 2022 - I6. Dezvoltarea programelor de mentorat Orizont Europa - 03.06.2022 19:20

 

pdfGhidul aplicantului 2022 - I7. Consolidarea excelenței și susținerea participării României la parteneriatele și misiunile din cadrul programului Orizont Europa - 30.06.2022 19:20

 

 

 

pdfCalendar centralizator apeluri de proiecte în cadrul PNRR - 06.06.2022 13:00

 

 

 

pdfOrdinul MCID nr. 20465/28.04.2022  privind aprobarea Schemei de ajutor de stat „Atragerea resurselor umane înalt specializate din străinătate în activități de cercetare, dezvoltare și inovare”, asociată Planului național de redresare și reziliență al României, pilonul III, componenta C9, 2021 - 2026 - 18.05.2022 12:10

pdfSchema de ajutor de stat - „Atragerea resurselor umane înalt specializate din străinătate în activități de cercetare, dezvoltare și inovare”, - 24.05.2022 19:10

 

 

pdfOrdinul MCID nr. 20466/28.04.2022  privind aprobarea Schemei de ajutor de stat „Acordare granturi pentru posesorii de certificate de excelență Marie Sklodowska Curie”, asociată Planului național de redresare și reziliență al României, pilonul III, componenta C9, 2021 - 2026 - 23.05.2022 18:10

pdfSchema de ajutor de stat - „Acordare granturi pentru posesorii de certificate de excelență Marie Sklodowska Curie”, - 24.05.2022 19:10

Modificat la: 2022-11-30 13:00:00
e-Cerere 544
e-Petiție