Rezultatul contestațiilor la interviul susținut pentru concursul de ocupare a 17 posturi contractuale în cadrul Grupului Operativ pentru Implementarea și Monitorizarea Reformelor și Investițiilor privind Transformarea Digitală – Task Force

 

 

Nr. Crt. Nr. Dosar Post Punctaj acordat in urma contestației Rezultatul
ADMIS / RESPINS
Motivarea Comisiei de soluționare a contestațiilor
  190827 Arhitect de sistem în domeniul TIC 80.00 RESPINS În urma întrunirii Comisiei de soluționare a
contestațiilor, membrii acesteia au studiat întrebările și răspunsurile consemnate în înregistrarea audio/video a interviului, precum și documentele de la dosarul candidatului, și au constatat că nu există motive pentru modificarea punctajului acordat de către Comisia de concurs. Deși candidatul are abilități tehnice bune, care au fost apreciate de către Comisia de soluționare a contestațiilor, ținând cont de lipsa unor elemente complexe de arhitectură de sistem software în cadrul proiectelor din portofoliul său, discutate în cadrul interviului, precum și de analiza CV-ului, Comisia a decis păstrarea evaluării inițiale a Comisiei de concurs.
  190890 Manager 85.00 RESPINS În urma întrunirii Comisiei de soluționare a
contestațiilor, membrii acesteia au studiat întrebările și răspunsurile consemnate în înregistrarea audio/video a interviului, precum și documentele de la dosarul candidatului, și au constatat că nu există motive pentru modificarea punctajului acordat de către Comisia de concurs. Comisia a apreciat în mod deosebit atât CV-ul candidatului, cât și răspunsurile la interviu, elemente care au fost reiterate în formularea contestației scrise. Cu toate acestea, Comisia de soluționare a contestațiilor nu are argumente suficiente pentru modificarea evaluării Comisiei de concurs, depunctarea principală fiind legată de lipsa unor elemente tehnice specifice pentru poziția de manager IT atât din cadrul analizei CV-ului, cât și în urma interviului când candidatul a adus în discuție mai puține elemente tehnice. Mai mult, Comisia a observat lipsa unei diplome PMI (Project Management Institute) sau echivalenta acesteia. Legat de mențiunea din contestație referitoare la punctajul altor candidați, Comisia de soluționare a contestațiilor nu poate oferi informații din dosarul altor candidați și nici nu poate face obiectul contestației candidatului.
  190832 Manager 73.33 RESPINS În urma întrunirii Comisiei de soluționare a
contestațiilor, membrii acesteia au constatat depășirea termenului legal de depunere a contestației, conform art.31, din HG.286/2011.
Rezultatul interviului a fost publicat pe site in ziua de 09.05.2022, la ora 17.27, iar contestația a fost primită electronic prin email la data de 10.05.2022, ora 18.45, fiind inregistrata la MCID in data de 11.05.2022, ora 8.38.
  190833 Manager analiză de business  65.67 RESPINS În urma întrunirii Comisiei de soluționare a
contestațiilor, membrii acesteia au constatat depășirea termenului legal de depunere a contestației, conform art.31, din HG.286/2011.
Rezultatul interviului a fost publicat pe site in ziua de 09.05.2022, la ora 17.27, iar contestația a fost primită electronic prin email la data de 10.05.2022, ora 18.45, fiind inregistrata la MCID in data de 11.05.2022, ora 8.38.

 

Modificat la: 2022-05-11 20:06:00
e-Cerere 544
e-Petiție