Rezultatul interviului la concursul de ocupare a unui post contractual în cadrul Grupului Operativ pentru Implementarea și Monitorizarea Reformelor și Investițiilor privind Transformarea Digitală – Task Force

 

 

 

Nr. crt.

Post

Nr. Dosar

Punctaj interviu

Rezultat
ADMIS/RESPINS

1

Manager executiv

191218

52.67

RESPINS

2

Manager executiv

191370

89.67

ADMIS

 

 

Candidații nemulțumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului interviului la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, camera 307, sau la adresa de mail economic@research.gov.ro, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

Modificat la: 2022-06-30 17:31:00
e-Cerere 544
e-Petiție