Managementul cancerului profesional, unul dintre subiectele evenimentului organizat de cercetătorii de la INCD Alexandru Darabont, împreună cu specialiștii EU OSHA

 

Punctul Focal al Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă, EU OSHA și Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Protecția Muncii "Alexandru Darabont" au organizat zilele trecute evenimentul național "Roadmap on Carcinogens. Roadmap privind agenții cancerigeni. Update & oportunități de implementare la nivel național. Abordări privind managementul produșilor medicali la locul de muncă".

 

 

În cadrul discuțiilor au fost prezentate oportunitățile de abordare a acestei inițiative la nivel național și informații actualizate privind inițiativa Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în domeniul managementului agenților cancerigeni, în colaborare cu autoritățile competente de securitate și sănătate în muncă dintr-o serie de state UE și cu Punctele Focale Naționale din aceste state.

 


Cea de-a doua temă abordată în seminar a avut în vedere managementul produșilor medicali periculoși la locul de muncă, în particular, prepararea agenților citostatici ca parte a tratamentelor prin chimioterapie în medicina oncologică, analiza pericolelor și riscurilor specifice la care este expus personalul medical în procesul de preparare a citostaticelor, cu prezentarea unor soluții eficiente de protecție. Tema este concomitent legată de elaborarea în viitorul apropiat a unui "Ghid pentru managementul produșilor medicali periculoși la locul de muncă" în cadrul unui proiect în curs de realizare de către un consorțiu european și de un ghid similar pentru România. Astfel, vor fi evidențiate aspecte relevante privind riscurile pentru sănătatea personalului din spitalele oncologice precum și soluții pentru o protecție eficientă – adaptarea legislației de securitate și sănătate în muncă pentru această categorie de personal, necesitatea unei abordări comprehensive pentru eliminarea sau reducerea riscurilor existente, relevanța unui ghid armonizat la nivel UE ca element de bune practici.

 

 

A treia temă a acestui eveniment a fost managementul cancerului profesional la nivelul companiilor, respectiv rolul medicului de medicina muncii în companii, precum și obligațiile ce revin angajatorului pentru eliminarea sau reducerea riscurilor de cancer profesional prin optimizarea tehnologiilor, eliminarea sau substituția produșilor cancerigeni sau mutageni, identificarea și implementarea unor măsuri eficiente de protecție.

 

 

De asemenea, au fost evidențiate dificultățile de recunoaștere a cancerului ca boală profesională în relație cu sistemul de asigurări la accidente de muncă și boli profesionale din România și posibilitățile concrete de supraveghere pe termen lung și de tratament adecvat al lucrătorilor cu istoric de expunere la astfel de substanțe.     

 

Modificat la: 2022-07-08 11:01:00
e-Cerere 544
e-Petiție