Rezultatul selecției dosarelor la concursul pentru ocuparea a 3 funcții publice vacante la Direcția Finanțare Programe de Cercetare, Serviciul de Evaluare a Calității Cercetării Științifice, Contractare, Monitorizare

 

 

Nr. Crt.

Post

Nr. Dosar

Rezultatul selecției
Dosarelor
ADMIS / RESPINS

Motivul respingerii
dosarului

1

Consilier, grad profesional debutant

191527

ADMIS

-

2

Consilier, grad profesional asistent

191825

ADMIS

-

3

Consilier, grad profesional principal

191810

ADMIS

-

1

Consilier, grad profesional principal

191768

ADMIS

-

 

 

Candidații nemulțumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului interviului la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, camera 307, sau la adresa de mail economic@research.gov.ro, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

 

Modificat la: 2022-07-22 16:15:00
e-Cerere 544
e-Petiție