Rezultatul probei scrise, susținute în data de 29.07.2022, la concursul organizat de MCID, pentru functiile publice de execuție de la Direcția Finanțare Programe de Cercetare

 

 

 

Nr. Crt.

Post - Finanțare Programe de Cercetare - Serviciul de Evaluare a Calității Cercetării Științifice, Contractare, Monitorizare

Nr. Dosar

Punctaj proba scrisă

Rezultat
ADMIS/RESPINS

1

Consilier asistent

191825

25,00

Respins

 

Post

Nr. Dosar

Punctaj proba scrisă

Rezultat
ADMIS/RESPINS

1

Consilier principal

191810

26,00

Respins

 

Modificat la: 2022-08-02 18:54:00
e-Cerere 544
e-Petiție