Rezultatele probei interviu pentru ocuparea a 3 posturi funcții publice de execuție vacante în cadrul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare cu proba scrisă desfășurată in data de 01 august 2022

 

 

Postul vacant conform cererii privind înscrierea la concurs

Candidatul care a depus dosar de concurs
(număr înregistrare MCID)*

Punctaj probă interviu

ADMIS/RESPINS

Serviciul Evaluare Selecție și Contractare

3 posturi - consilier, grad profesional superior

191645/07.07.2022

 

65,00

ADMIS

191689/08.07.2022

 

91,00

ADMIS

191883/20.07.2022

 

79,00

ADMIS

 

Candidații nemulțumiți vor putea face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, camera 522, sau la adresele de e-mail cristina.gheorghiu@research.gov.ro, adriana.burgui@research.gov.ro, robert.buga@research.gov.ro   sub sancțiunea decăderii din acest drept.

 

Afișat, azi 05.08.2022, pe site-ul www. research.gov.ro

 

*în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, numele și prenumele candidaților au fost anonimizate, fiind înlocuite cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs.

 

Modificat la: 2022-08-05 11:48:00
e-Cerere 544
e-Petiție