Programare susținere interviu în vederea ocupării a 17 posturi funcții publice de execuție vacante în cadrul MCID - Direcția Generală Gestiune și Coordonare PNRR proba scrisă desfășurată in data de 01 august 2022

 

 

Postul vacant conform cererii privind înscrierea la concurs

Candidatul care a depus dosar de concurs
(număr înregistrare MCID)*

Sala/ora

Serviciul Monitorizare Tehnică

4 posturi - consilier, grad profesional superior

191748/14.07.2022

301 12:00

191779/15.07.2022

 

301 12:20

191803/18.07.2022

 

301 12:40

191830/18.07.2022

 

301 13:00

1 post-consilier, grad professional principal

191821/18.07.2022

301 13:20

2 posturi- consilier,grad profesional asistent

191778/15.07.2022

301 13:40

191837/19.07.2022

301 14:00

Serviciul Management financiar

3 posturi - consilier, grad profesional superior

191711/11.07.2022

301 10:00

191707/11.07.2022

301 10:20

191826/18.07.2022

301 10:40

1 post - consilier, grad profesional principal

191317/06.07.2022

301 11:00

 

Afișat, azi 05.08.2022, pe site-ul www. research.gov.ro

 

*în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, numele și prenumele candidaților au fost anonimizate, fiind înlocuite cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs.

 

Modificat la: 2022-08-05 11:51:00
e-Cerere 544
e-Petiție