Rezultatul interviului la concursul organizat de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării pentru ocuparea a 2 funcții publice de execuție – Corp Control și Strategie Anticorupție, a cărui probă scrisă a avut loc in data de 29.07.2022

 

 

Nr. crt.

Post

Nr. Dosar

Punctaj interviu

Rezultat
ADMIS/RESPINS

1

 

191833

66,00

ADMIS

 

 

Candidații nemulțumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului interviului la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, camera 307, sau la adresa de mail economic@research.gov.ro, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

 

Modificat la: 2022-08-09 13:19:00
e-Cerere 544
e-Petiție