Repartizarea pe săli pentru susținerea probei scrise la concursul pentru ocuparea unui post de conducere de șef serviciu în cadrul Serviciului de Implementare a Proiectelor Strategice în Cercetare cu proba scrisă in data de 10 august 2022 ora 10:00

 

 

Postul vacant conform cererii privind înscrierea la concurs

Candidatul care a depus dosar de concurs
(număr înregistrare MCID)*

Sala

1  funcție publică de conducere șef serviciu

 

191962/28.07.2022

 

Etaj 6   Sala UEFISCDI

191980/29.07.2022

 

Etaj 6   Sala UEFISCDI

191983/29.07.2022

 

Etaj 6   Sala UEFISCDI

191988/29.07.2022

 

Etaj 6   Sala UEFISCDI

192001/01.08.2022

 

Etaj 6   Sala UEFISCDI

192017/01.08.2022

 

Etaj 6   Sala UEFISCDI

 

 

Proba scrisă va fi organizată în data de 10.08.2022, ora 10:00, la sediul Ministerului Cercetării, Inovării șI Digitalizării din Str. Mendeleev nr. 21-25, Sector 1, București.

 

Afișat, azi 09.08.2022, pe site-ul www. research.gov.ro

 

*în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, numele și prenumele candidaților au fost anonimizate, fiind înlocuite cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs.

 

Modificat la: 2022-08-09 16:44:00
e-Cerere 544
e-Petiție