Rezultatul final la concursul pentru ocuparea a 3 posturi funcții publice de execuție vacante în cadrul MCID - Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare cu proba scrisă desfășurată in data de 01 august 2022

 

 

Postul vacant conform cererii privind înscrierea la concurs

Candidatul care a depus dosar de concurs
(număr înregistrare MCID)*

Punctaj probă scrisă

Punctaj probă interviu

 

PUNCTAJ FINAL

ADMIS/RESPINS

Serviciul Evaluare Selecție și Contractare

3 posturi - consilier, grad profesional superior

191645/07.07.2022

 

76,66

65,00

141,66

ADMIS

191689/08.07.2022

 

71,66

91,00

162,66

ADMIS

191883/20.07.2022

 

71,66

79,00

150,66

ADMIS

 

Afișat, azi 10.08.2022, pe site-ul www. research.gov.ro

 

*în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, numele și prenumele candidaților au fost anonimizate, fiind înlocuite cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs.

Modificat la: 2022-08-10 17:04:00
e-Cerere 544
e-Petiție