Rezultatele probei scrise la concursul pentru ocuparea unui post de conducere de șef serviciu în cadrul Serviciului de Implementare a Proiectelor Strategice în Cercetare cu proba scrisă in data de 10 august 2022 ora 10:00

 

 

Postul vacant conform cererii privind înscrierea la concurs

Candidatul care a depus dosar de concurs
(număr înregistrare MCID)*

PUNCTAJ PROBĂ SCRISĂ

ADMIS/RESPINS

1  funcție publică de conducere șef serviciu

 

191962/28.07.2022

 

15,00

RESPINS

191980/29.07.2022

 

22,40

RESPINS

191983/29.07.2022

 

70,70

ADMIS

191988/29.07.2022

 

ABSENT

-

192001/01.08.2022

 

16,80

RESPINS

192017/01.08.2022

 

ABSENT

-

 

Candidații nemulțumiți vor putea face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la momentul afișării rezultatului probei scrise, la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, camera 522, sau la adresele de e-mail cristina.gheorghiu@research.gov.ro, robert.buga@research.gov.ro, mihaela.petrica@research.gov.ro   sub sancțiunea decăderii din acest drept

 

Afișat, azi 10.08.2022, pe site-ul www. research.gov.ro

 

Proba interviu se va desfășura în data de 16.08.2022 ora 10:00 la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării,

 

*în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, numele și prenumele candidaților au fost anonimizate, fiind înlocuite cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs

 

Modificat la: 2022-08-10 17:14:00
e-Cerere 544
e-Petiție