Rezultatele probei scrise la concursul pentru ocuparea a 7 posturi funcții publice de execuție vacante în cadrul Ministerului Cercetării, Inovării la Serviciul de Implementare a Proiectelor Strategice în Cercetare cu proba scrisă in data de 10 august 2022

 

 

Postul vacant conform cererii privind înscrierea la concurs

Candidatul care a depus dosar de concurs
(număr înregistrare MCID)*

Punctaj probă scrisă

ADMIS/RESPINS

1  funcție publică de execuție, Consilier, grad profesional superior – domeniul de interes verificare financiară

 

191894/21.07.2022

 

22,33

RESPINS

191895/21.07.2022

 

88,00

ADMIS

191892/21.07.2022

 

ABSENT

-

191777/15.07.2022

 

ABSENT

-

2  funcții publice de execuție, Consilier, grad profesional principal - domeniul de interes verificare financiară

191923/25.07.2022

 

ABSENT

-

191871/19.07.2022

 

ABSENT

-

191775/15.07.2022

 

ABSENT

-

191924/25.07.2022

 

23,66

RESPINS

192006/01.08.2022

 

ABSENT

-

192016/01.08.2022

 

 

ABSENT

-

1  funcție publică de execuție, Consilier, grad profesional superior – domeniul de interes monitorizare tehnică

191849/19.07.2022

 

ABSENT

-

191776/15.07.2022

 

ABSENT

-

191780/15.07.2022

 

ABSENT

-

191872/19.07.2022

 

ABSENT

-

191977/29.07.2022

 

87,33

ADMIS

192015/01.08.2022

 

34,66

RESPINS

192010/01.08.2022

 

ABSENT

-

2  funcții publice de execuție, Consilier, grad profesional asistent - domeniul de interes monitorizare tehnică

191857/19.07.2022

 

ABSENT

-

191860/19.07.2022

 

ABSENT

-

191873/20.07.2022

 

0

RESPINS

191823/18.07.2022

 

37,33

RESPINS

191724/12.07.2022

 

ABSENT

-

191890/20.07.2022

 

ABSENT

RESPINS

191952/28.07.2022

 

31,00

RESPINS

192013/01.08.2022

 

10,66

RESPINS

191994/01.08.2022

 

50,33

ADMIS

1  funcție publică de execuție, Consilier, grad profesional debutant – domeniul de interes monitorizare tehnică

191843/19.07.2022

 

ABSENT

-

191891/20.07.2022

 

ABSENT

-

191934/26.07.2022

 

50,33

ADMIS

191935/26.07.2022

 

7,33

RESPINS

191944/27.,07.2022

 

ABSENT

-

191953/28.07.2022

 

ABSENT

-

191954/28.07.2022

 

0

RESPINS

191970/28.07.2022

 

13,33

RESPINS

191993/01.08.2022

 

11,33

RESPINS

191946/27.07.2022

 

3,00

RESPINS

191961/28.07.2022

 

22,00

RESPINS

192002/01.08.2022

 

13,66

RESPINS

192007/01.08.2022

 

17,00

RESPINS

192018/01.08.2022

 

ABSENT

-

192012/01.08.2022

 

ABSENT

-

 

 

Candidații nemulțumiți vor putea face contestație, în termenul indicat în calendarul de desfășurare al concursului , la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, camera 522, sau la adresele de e-mail adriana.burgui@research.gov.ro , robert.buga@research.gov.ro, mihaela.petrica@research.gov.ro   sub sancțiunea decăderii din acest drept.

 

Afișat, azi 12.08.2022, pe site-ul www. research.gov.ro

 

*în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, numele și prenumele candidaților au fost anonimizate, fiind înlocuite cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs.

 

Modificat la: 2022-08-12 14:30:00
e-Cerere 544
e-Petiție