Rezultatele finale la concursul desfășurat pentru ocuparea a 17 posturi funcții publice de execuție vacante în cadrul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării Direcția Generală Gestiune și Coordonare PNRR

 

 

Postul vacant conform cererii privind înscrierea la concurs

Candidatul care a depus dosar de concurs
(număr înregistrare MCID)*

Punctaj probă scrisă

Puncrtaj proba interviu

Punctaj total

ADMIS/RESPINS

Serviciul Monitorizare Tehnică

4 posturi - consilier, grad profesional superior

191748/14.07.2022

63,50

83,33

146,83

ADMIS

191779/15.07.2022

 

55,50

44,33

99,83

RESPINS

191803/18.07.2022

 

91,50

61,33

152,83

ADMIS

191830/18.07.2022

 

84,33

74,33

158,66

ADMIS

1 post-consilier, grad professional principal

191821/18.07.2022

50,00

41,00

91,00

RESPINS

2 posturi- consilier,grad profesional asistent

191778/15.07.2022

55,67

61,33

117,00

ADMIS

191837/19.07.2022

54,33

55,00

109,33

ADMIS

Serviciul Management financiar

3 posturi - consilier, grad profesional superior

191711/11.07.2022

64,00

89,00

153,00

ADMIS

191707/11.07.2022

50,00

85,00

135,00

ADMIS

191826/18.07.2022

58,67

29,00

87,67

RESPINS

1 post - consilier, grad profesional principal

191317/06.07.2022

63,00

90,66

153,66

ADMIS

 

 

Afișat, azi 12.08.2022, pe site-ul www. research.gov.ro

 

*în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, numele și prenumele candidaților au fost anonimizate, fiind înlocuite cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs.

Modificat la: 2022-08-12 14:33:00
e-Cerere 544
e-Petiție