Rezultatele finale pentru ocuparea a 1 post contractual vacant, în afara organigramei Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, în cadrul proiectului de asistență tehnică

 

 

Rezultatele finale pentru ocuparea a 1 post contractual vacant,  în afara organigramei Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, în cadrul proiectului de asistență tehnică „Sprijin pentru OI Cercetare în derularea proiectelor finanțate din POAT 2014-2020”, Cod proiect 1.1.094/Cod SMIS2014: 128089, Contract de finanțare nr. 1.1.094/22.05.2019

 

 

Expert pregătire și implementare proiecte AT - 1 post cu 8 ore/zi la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării–Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare, str. D. I. Mendeleev, nr. 21–25 sector 1, București:

 

  Postul vacant conform

cererii privind înscrierea la concurs

Candidatul care a depus dosar de concurs (număr înregistrare MCID - DGOIC)

  Punctaj

Status

Expert pregătire și implementare proiecte AT

977/06.09.2022

30,33

RESPINS

Expert pregătire și implementare proiecte AT

979/06.09.2022

37,33

RESPINS

 

 

*în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, numele și prenumele candidaților au fost anonimizate, fiind înlocuite cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs.

Modificat la: 2022-09-14 16:23:00
e-Cerere 544
e-Petiție